Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İsimler Soruları

6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı olur. Baba da devrin ädetine
uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. Kähin, kızın on dokuz yaşına girince bir
yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceğini söyler. Buna çok üzülen baba derin derin düşünmeye başlar. Ne yapsa da ki-
zını bu kötü gelecekten kurtarsa diye.
Bey'in aklına güzel bir fikir gelir. Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır. Kızını da oraya yerleştirecektir. Yılan sudan geçe-
meyeceğine göre de kızı kurtulacaktır. Hemen bu fikrin gerçekleşmesi için planlar hazırlar ve bugünkü Kız Kalesi'nin bu-
lunduğu yerde binanın yapılmasına başlanır. Aradan günler, aylar, yıllar geçer; sonunda beyin istediği kale ortaya çıkar.
Artık kızını daima orada oturtmakta, karşı tarafa hiç geçirtmemektedir. Bey'in kızı on dokuz yaşını tamamlar, onun şerefi-
ne kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis
üzümlerinden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın, üzümleri doldururken dalgınlığından istifade ederek sepe-
tin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven Bey'in kızcağız da bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Gece geç
vakit herkes gittikten sonra yiyecektir. Misafirler gittikten, eğlenceler bittikten sonra odasına çıkan genç kız çok sevdiği
üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin içinden çıkan yılan, kızcağızı sokar ve ölümüne sebep olur.
6. Bu metindeki altı çizili ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sifat tamlaması olmaları
B) Belirtili isim tamlaması olmaları
Belirtisiz isim tamlaması olmaları
DZincirleme isim tamlaması olmaları
Ortaokul Türkçe
İsimler
6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı olur. Baba da devrin ädetine uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. Kähin, kızın on dokuz yaşına girince bir yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceğini söyler. Buna çok üzülen baba derin derin düşünmeye başlar. Ne yapsa da ki- zını bu kötü gelecekten kurtarsa diye. Bey'in aklına güzel bir fikir gelir. Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır. Kızını da oraya yerleştirecektir. Yılan sudan geçe- meyeceğine göre de kızı kurtulacaktır. Hemen bu fikrin gerçekleşmesi için planlar hazırlar ve bugünkü Kız Kalesi'nin bu- lunduğu yerde binanın yapılmasına başlanır. Aradan günler, aylar, yıllar geçer; sonunda beyin istediği kale ortaya çıkar. Artık kızını daima orada oturtmakta, karşı tarafa hiç geçirtmemektedir. Bey'in kızı on dokuz yaşını tamamlar, onun şerefi- ne kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis üzümlerinden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın, üzümleri doldururken dalgınlığından istifade ederek sepe- tin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven Bey'in kızcağız da bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Gece geç vakit herkes gittikten sonra yiyecektir. Misafirler gittikten, eğlenceler bittikten sonra odasına çıkan genç kız çok sevdiği üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin içinden çıkan yılan, kızcağızı sokar ve ölümüne sebep olur. 6. Bu metindeki altı çizili ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sifat tamlaması olmaları B) Belirtili isim tamlaması olmaları Belirtisiz isim tamlaması olmaları DZincirleme isim tamlaması olmaları
1.
d
Mis
E
¹k fiil, günümüzde tek başına anlamı olmayan "i-" fiilidir. Bu fiil; geniş zaman, görülen
geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve şart kipinde çekimlenerek "-dir/-dir; imiş, idi ve
ise" biçimlerinde kullanılır. Bu kullanımlar, iki farklı görevdedir: İlk görevi, isim ve isim soylu
sözcüklere eklenerek onların yüklem görevinde kullanılmasını sağlamaktır. İkinci görevi ise
basit zamanlı fiillere eklenerek birleşik zaman çekimi yapmaktır.
Verilen açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görevi yanlış belirlenmiştir?
A) Doğadaki maddelerden boya yapımı eskiden beri bilinmektedir ve çok uzun
zamandır kullanılmaktadır.
B) Her sanat dalında olduğu gibi müzikte de öncelik, duygulara seslenmektir.
C) Anadolu uygarlıklarında cam işçiliği Selçuklular döneminde gelişmiştir.
D) En eski minyatürler, Mısır'da MÖ 2. yy'da papirüse yapılmış minyatürlerdir.
İsme
gelmiştir.
X
X
Fiile
gelmiştir.
(A
XX
Ortaokul Türkçe
İsimler
1. d Mis E ¹k fiil, günümüzde tek başına anlamı olmayan "i-" fiilidir. Bu fiil; geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve şart kipinde çekimlenerek "-dir/-dir; imiş, idi ve ise" biçimlerinde kullanılır. Bu kullanımlar, iki farklı görevdedir: İlk görevi, isim ve isim soylu sözcüklere eklenerek onların yüklem görevinde kullanılmasını sağlamaktır. İkinci görevi ise basit zamanlı fiillere eklenerek birleşik zaman çekimi yapmaktır. Verilen açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görevi yanlış belirlenmiştir? A) Doğadaki maddelerden boya yapımı eskiden beri bilinmektedir ve çok uzun zamandır kullanılmaktadır. B) Her sanat dalında olduğu gibi müzikte de öncelik, duygulara seslenmektir. C) Anadolu uygarlıklarında cam işçiliği Selçuklular döneminde gelişmiştir. D) En eski minyatürler, Mısır'da MÖ 2. yy'da papirüse yapılmış minyatürlerdir. İsme gelmiştir. X X Fiile gelmiştir. (A XX
7.
Tamlamalar
I Gelin arabası
Yılın romancısı
III Mutfak perdesi
IV
Gülün kokusu
V Günün haberi
VI Odun yığını
Belirtili İsim
Tamlaması
A) I ve IV
C) III ve VI
Belirtisiz İsim
Tamlaması
Bu tabloda numaralanmış tamlamalardan hangileriy-
le ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır?
B) Il ve V
D) IV ve VI
Ortaokul Türkçe
İsimler
7. Tamlamalar I Gelin arabası Yılın romancısı III Mutfak perdesi IV Gülün kokusu V Günün haberi VI Odun yığını Belirtili İsim Tamlaması A) I ve IV C) III ve VI Belirtisiz İsim Tamlaması Bu tabloda numaralanmış tamlamalardan hangileriy- le ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır? B) Il ve V D) IV ve VI
15:30
SEBIT MCLOUD
ATANAN SINAV
sifat almış bir zincirleme isim
tamlamasıdır.
2.(1) Bembeyaz yıldızların altında parlıyordu, küçük kız.
(II) Elinde, bez bir bebek vardı. (III) Bebeğine baktı ve
kıvırcık saçlı bebeğine sımsıkı sarıldı. (IV) Ablası
koşarak yanına geldi, onu kucakladı ve yıldızların
ışığı altında kayboldular.
A
Alıştırmalar - İsim...
Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde,
belirtili ad tamlamasının tamlayanı sıfat almıştır?
1
B 11
D IV
D
3.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
ifadelerle tamamlayınız.
BİTİR
Ortaokul Türkçe
İsimler
15:30 SEBIT MCLOUD ATANAN SINAV sifat almış bir zincirleme isim tamlamasıdır. 2.(1) Bembeyaz yıldızların altında parlıyordu, küçük kız. (II) Elinde, bez bir bebek vardı. (III) Bebeğine baktı ve kıvırcık saçlı bebeğine sımsıkı sarıldı. (IV) Ablası koşarak yanına geldi, onu kucakladı ve yıldızların ışığı altında kayboldular. A Alıştırmalar - İsim... Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde, belirtili ad tamlamasının tamlayanı sıfat almıştır? 1 B 11 D IV D 3.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. BİTİR
ök Türleri-l
k-
r?
1.
6.
AHÇEŞEHİR KOLEJİ
4.
Test - 70
A) Canan
C) Remzi
E3F4S
Kral Şakir: Yağmur yağmadan ya-
rışma alnına yetişmeliyiz!
Remzi: Yaşadığım bu olaylara ina-
namıyorum!
Canan: Ne kadar da huzurlu bir sa-
bah!
Fil Necati: Denizden babam çıksa
yerim!
Yukarıdaki karakterlerin cümlelerinde altı çizili
sözcüğün kökü diğerlerinden farklıdır?
fill
Kral Şakir
D) Fil Necati
Ortaokul Türkçe
İsimler
ök Türleri-l k- r? 1. 6. AHÇEŞEHİR KOLEJİ 4. Test - 70 A) Canan C) Remzi E3F4S Kral Şakir: Yağmur yağmadan ya- rışma alnına yetişmeliyiz! Remzi: Yaşadığım bu olaylara ina- namıyorum! Canan: Ne kadar da huzurlu bir sa- bah! Fil Necati: Denizden babam çıksa yerim! Yukarıdaki karakterlerin cümlelerinde altı çizili sözcüğün kökü diğerlerinden farklıdır? fill Kral Şakir D) Fil Necati
Test
78
Yükleminin Türüne Göre Cümle
LL
C
1. (I) Ek fiillerin cümlede iki görevi bulunur: 5. A:
(II) İlk görevi, isimleri yüklem yapmaktır.
(III) İkinci görev olarak, birleşik zamanlı
fiiller oluşturur. (IV) Ek fiil, eklendiği cüm-
lelere farklı anlamlar katar.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin
hangisi yükleminin türüne göre isim
cümlesidir?
I.
B) II.
C) III. D) IV.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin 509
türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) Evi bir günde istediğim gibi boyamış
B) Bütün gün bayılacak gibiydim.
C) Çöpleri buraya atan kimmiş?
D) Geçen hafta vitrinde gördüğüm kazak
buydu
Ortaokul Türkçe
İsimler
Test 78 Yükleminin Türüne Göre Cümle LL C 1. (I) Ek fiillerin cümlede iki görevi bulunur: 5. A: (II) İlk görevi, isimleri yüklem yapmaktır. (III) İkinci görev olarak, birleşik zamanlı fiiller oluşturur. (IV) Ek fiil, eklendiği cüm- lelere farklı anlamlar katar. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre isim cümlesidir? I. B) II. C) III. D) IV. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin 509 türüne göre diğerlerinden farklıdır? A) Evi bir günde istediğim gibi boyamış B) Bütün gün bayılacak gibiydim. C) Çöpleri buraya atan kimmiş? D) Geçen hafta vitrinde gördüğüm kazak buydu
2. Aynı türden olan varlıkların ortak adlarına cins isim denir.
"Sonbaharda yapraklar yere düşerken canları acımasın diye havada tutup yavaşça toprağa bırakıyorum."
cümlesinde kaç tane cins isim vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
Ortaokul Türkçe
İsimler
2. Aynı türden olan varlıkların ortak adlarına cins isim denir. "Sonbaharda yapraklar yere düşerken canları acımasın diye havada tutup yavaşça toprağa bırakıyorum." cümlesinde kaç tane cins isim vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
18.
A) I.
Örnek: Ali iyi
Sifat
Nasıl?
B) II.
17. Nitelik bildiren sözcükler isimden önce gelerek o ismi "nasıl" sorusuyla nitelerse "sifat (ön ad)", fiilden önce gelerek
o fiili "nasıl" sorusuyla nitelerse "zarf" olur.
kalpli biridir.
Ad
Ali konuyu iyi anlattı.
Zarf Eylem
Nasıl?
ler haber
C) III.
Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Kolay soruları çözerek başlamıştı sınava.
B) Bir yandan kolay işler bekliyordu kendisini bir yandan da...
C) Bu yaraların izleri kolay geçmeyecek gibi.
D) Karşı karşıya kaldıkları şeyler kolay meseleler değildi.
D) IV.
üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri, fi
ekleşme za
Ortaokul Türkçe
İsimler
18. A) I. Örnek: Ali iyi Sifat Nasıl? B) II. 17. Nitelik bildiren sözcükler isimden önce gelerek o ismi "nasıl" sorusuyla nitelerse "sifat (ön ad)", fiilden önce gelerek o fiili "nasıl" sorusuyla nitelerse "zarf" olur. kalpli biridir. Ad Ali konuyu iyi anlattı. Zarf Eylem Nasıl? ler haber C) III. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Kolay soruları çözerek başlamıştı sınava. B) Bir yandan kolay işler bekliyordu kendisini bir yandan da... C) Bu yaraların izleri kolay geçmeyecek gibi. D) Karşı karşıya kaldıkları şeyler kolay meseleler değildi. D) IV. üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri, fi ekleşme za
hafen
2. Belirtisiz isim tamlamaları sadece tamlanan ekini
alırlar. Belirtili isim tamlamaları ise hem tamlayan
hem de tamlanan ekini alan tamlama türleridir.
Aşağıda İsim tamlamalarından hangisi diğerle-
rinden farklı bir türdedir?
A) Bu yaz evin kapısını mutlaka tamir ettirmeliyiz.
B) Ablamın elbisesi çok güzelmiş.
C) Gördüğüm mavi defterini sen mi aldın?
D) Burada duran elbisemin askısı nerede?
Ortaokul Türkçe
İsimler
hafen 2. Belirtisiz isim tamlamaları sadece tamlanan ekini alırlar. Belirtili isim tamlamaları ise hem tamlayan hem de tamlanan ekini alan tamlama türleridir. Aşağıda İsim tamlamalarından hangisi diğerle- rinden farklı bir türdedir? A) Bu yaz evin kapısını mutlaka tamir ettirmeliyiz. B) Ablamın elbisesi çok güzelmiş. C) Gördüğüm mavi defterini sen mi aldın? D) Burada duran elbisemin askısı nerede?
Las
Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerin tablode uygun stens ser
Kelimeler
Ahmet'in kitabi
Ciçek bahçesl
Istanbul Boğaz'i
Hiçbirinin düşüncesl
Köy yollarının tozu
Sabah güneşl
Babamın mendili
Telefonun kilif
*******
**
n
fat
Aşağıdaki cümlelerde geçen ilgi ve iyelik eklerini gösteriniz.
Ortaokul Türkçe
İsimler
Las Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerin tablode uygun stens ser Kelimeler Ahmet'in kitabi Ciçek bahçesl Istanbul Boğaz'i Hiçbirinin düşüncesl Köy yollarının tozu Sabah güneşl Babamın mendili Telefonun kilif ******* ** n fat Aşağıdaki cümlelerde geçen ilgi ve iyelik eklerini gösteriniz.
₁.
hely
Asözcük çoğul eki almıştır.
C) M. sözcük iyelik eki almıştır.
Ellerin yurdunda çiçek açarken
Bizim ile kar geliyor kardeşim
11
www.ankarayayincilik.com.tr
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme
III
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BI. sözcük yalın hâldedir.
BIV. sözcüğün kökü fiildir.
Dar geliyor, dar geliyor kardeşim
IV
piozzon el und gle
its call jeneni vor res carisse Pevus senovinha
6. SINIF / ANK-230
Ortaokul Türkçe
İsimler
₁. hely Asözcük çoğul eki almıştır. C) M. sözcük iyelik eki almıştır. Ellerin yurdunda çiçek açarken Bizim ile kar geliyor kardeşim 11 www.ankarayayincilik.com.tr Bu hududu kimler çizmiş gönlüme III Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? BI. sözcük yalın hâldedir. BIV. sözcüğün kökü fiildir. Dar geliyor, dar geliyor kardeşim IV piozzon el und gle its call jeneni vor res carisse Pevus senovinha 6. SINIF / ANK-230
yıbı yanaklar ve ateş gibi
er yapar
n1
3₁
in
ndır.
esi
5. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?(5p)
A) Topluluk ismi
B) Tekil isim
C) Çoğul isim
D) Özel isim
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dünya"
kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır?(5p)
A) Dünya kadar dükkân dolaştık ama hâlâ
aradığımız ayakkabıyı bulamadık.
B) Yaz aylarında Güneş ışınları Dünya'ya dik olarak
gelir.
C) Dünyaları verseler değişmem cennet vatanımı.
D) Dünyamız sevgiyle güzelleşecek.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi
kullanılmamıştır?(5p)
A Ordu, Ankara'da toplanmış savaşa hazırlık
yapıyordu.
B) İnsanlarımız ormanın değerini yeni anlamaya
başladı.
C) Hafta sonu bizim sınıf boyanacak.
D) Taraftarlar, takımı çılgınca alkışlıyordu
Ortaokul Türkçe
İsimler
yıbı yanaklar ve ateş gibi er yapar n1 3₁ in ndır. esi 5. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, Dikenler içinde sarı gül vardır. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?(5p) A) Topluluk ismi B) Tekil isim C) Çoğul isim D) Özel isim 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dünya" kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır?(5p) A) Dünya kadar dükkân dolaştık ama hâlâ aradığımız ayakkabıyı bulamadık. B) Yaz aylarında Güneş ışınları Dünya'ya dik olarak gelir. C) Dünyaları verseler değişmem cennet vatanımı. D) Dünyamız sevgiyle güzelleşecek. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?(5p) A Ordu, Ankara'da toplanmış savaşa hazırlık yapıyordu. B) İnsanlarımız ormanın değerini yeni anlamaya başladı. C) Hafta sonu bizim sınıf boyanacak. D) Taraftarlar, takımı çılgınca alkışlıyordu
5)
19
E6D13
ve Ad Türleri
şla-
rak
?
4. 1. Bana ortaokulu Ankara İlköğretim Okulunda
okuduğunu söylemişti.
2. Okulumuzla Türk Dil Kurumunu ziyaret etmiş
Test-72
tik.
3. Baku, Azerbaycan ülkesinin başkentidir.
4. Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan nehirlerin
den biridir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla
özel isim kullanılmıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Sö
Ortaokul Türkçe
İsimler
5) 19 E6D13 ve Ad Türleri şla- rak ? 4. 1. Bana ortaokulu Ankara İlköğretim Okulunda okuduğunu söylemişti. 2. Okulumuzla Türk Dil Kurumunu ziyaret etmiş Test-72 tik. 3. Baku, Azerbaycan ülkesinin başkentidir. 4. Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan nehirlerin den biridir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla özel isim kullanılmıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. Sö
T-1
doğa
KOLEJİ
1.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki
almış bir sözcük yoktur?
A) Bu konudaki fikrinizi hepimiz çok beğendik.
B) Kardeşim gayet çalışkan ve başarılı bir öğ-
renciydi.
C) Bugün onun kitabını geri vermeyi düşünü-
yorum.
D) Bu projeyle bütün sorunları çözmüş olaca-
ğız.
Ortaokul Türkçe
İsimler
T-1 doğa KOLEJİ 1. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir sözcük yoktur? A) Bu konudaki fikrinizi hepimiz çok beğendik. B) Kardeşim gayet çalışkan ve başarılı bir öğ- renciydi. C) Bugün onun kitabını geri vermeyi düşünü- yorum. D) Bu projeyle bütün sorunları çözmüş olaca- ğız.
9.
İsimler
akıl
arabalar
kafile
Verilişine Oluşuna
Göre
Göre
soyut
A) cins
B cins
cins
D) özel
cins
cins
somut
somut
soyut
somut
somut
Sayısına
Göre
teklik
Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen
yerlere yazılması gereken sözcükler hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
çokluk
teklik
çokluk
topluluk
topluluk
DOĞA KOLEJİ
Ortaokul Türkçe
İsimler
9. İsimler akıl arabalar kafile Verilişine Oluşuna Göre Göre soyut A) cins B cins cins D) özel cins cins somut somut soyut somut somut Sayısına Göre teklik Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen yerlere yazılması gereken sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir? çokluk teklik çokluk topluluk topluluk DOĞA KOLEJİ
9. Her gün bir başkası açıyor çiçeklerden
I
11
|||
Gökyüzü daha mavi gün geçtikçe
IV
Güneş daha rengârenk
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
B) II
C) III
A) I
D) IV
Ortaokul Türkçe
İsimler
9. Her gün bir başkası açıyor çiçeklerden I 11 ||| Gökyüzü daha mavi gün geçtikçe IV Güneş daha rengârenk Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? B) II C) III A) I D) IV