Soru:

5. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nın özel- likleri arasında yoktur? A) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir ko

5. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nın özel-
likleri arasında yoktur?
A) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komis-
yona bırakılmıştır.
B) İtilaf Devletlerinin gizli paylaşım planları yasal hale
getirilmiştir.
C) Yunanistan'a Anadolu'da toprak verilmesi karar-
laştırmıştır.
D) Anadolu'da yeni sömürge alanlarının kuruluşu
amaçlanmıştır
.
E) Arapların yaşadığı topraklarda manda idaresinin
kuruluşu resmileştirilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nın özel- likleri arasında yoktur? A) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komis- yona bırakılmıştır. B) İtilaf Devletlerinin gizli paylaşım planları yasal hale getirilmiştir. C) Yunanistan'a Anadolu'da toprak verilmesi karar- laştırmıştır. D) Anadolu'da yeni sömürge alanlarının kuruluşu amaçlanmıştır . E) Arapların yaşadığı topraklarda manda idaresinin kuruluşu resmileştirilmiştir.