Soru:

5. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devle- ti'nde görülen gelişmelerden biri değildir? A) ilk defa kâğıt para bastı

5. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devle-
ti'nde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) ilk defa kâğıt para bastırılması
B) Batı tarzı hukuk kurallarının uygulanması
CL Avrupa'ya eğitim amaçlı öğrenci gönderilmesi
D) İlköğretimin büyük illerde mecburi tutulması
E) Avrupa başkentlerine sürekli elçiliklerin açılması

5. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devle- ti'nde görülen gelişmelerden biri değildir? A) ilk defa kâğıt para bastırılması B) Batı tarzı hukuk kurallarının uygulanması CL Avrupa'ya eğitim amaçlı öğrenci gönderilmesi D) İlköğretimin büyük illerde mecburi tutulması E) Avrupa başkentlerine sürekli elçiliklerin açılması