Soru:

5. Atatürk inkılaplarıyla, geri kalmış Türk ülkesini hızla kalkın- dırmak ve halkın refah seviyesini artırmak hedeflenmiştir. Bu

5. Atatürk inkılaplarıyla, geri kalmış Türk ülkesini hızla kalkın-
dırmak ve halkın refah seviyesini artırmak hedeflenmiştir.
Bu durum,
1. Halkçılık,
II. Devletçilik,
III. Laiklik
ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını gerekli kılmış-
tır?
A) Yalnız T
B) Yalnız III
(livell
D) I ve III
E) I, II ve III

5. Atatürk inkılaplarıyla, geri kalmış Türk ülkesini hızla kalkın- dırmak ve halkın refah seviyesini artırmak hedeflenmiştir. Bu durum, 1. Halkçılık, II. Devletçilik, III. Laiklik ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını gerekli kılmış- tır? A) Yalnız T B) Yalnız III (livell D) I ve III E) I, II ve III