Soru:

5. "Atatürkçülük, Türk milletinin tam bağımsızlığa, huzura ve refaha sahip olmasını, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma- sini, akıl

5.
"Atatürkçülük, Türk milletinin tam bağımsızlığa, huzura ve
refaha sahip olmasını, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma-
sini, akıl ve bilime dayalı olarak gelişmesini amaçlayan,
millet egemenliğini esas alan bir düşünce sistemidir."
diyen Mehmet Öğretmen, Atatürkçülüğün aşağıdaki
ilkelerinden hangisine vurgu yapmamıştır?
A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Laiklik
E) İnkılapçılık

5. "Atatürkçülük, Türk milletinin tam bağımsızlığa, huzura ve refaha sahip olmasını, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma- sini, akıl ve bilime dayalı olarak gelişmesini amaçlayan, millet egemenliğini esas alan bir düşünce sistemidir." diyen Mehmet Öğretmen, Atatürkçülüğün aşağıdaki ilkelerinden hangisine vurgu yapmamıştır? A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık