Soru:

5. Avusturya Başbakanı Prens Metterni- ch'in (Miternih) Babiâli'ye Gönderdiği Mektup "... Avrupa'dan sizin kanun ve nizamınıza u

5.
Avusturya Başbakanı Prens Metterni-
ch'in (Miternih) Babiâli'ye Gönderdiği
Mektup "... Avrupa'dan sizin kanun ve
nizamınıza uymayan kanunları almayı-
niz. Türk kalıp, kendi dininizin gösterdiği
hoşgörü ve müsamaha ile diğer dinden
insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Doğ-
rulukta ve hak yolunda ilerleyiniz.
Biz Osmanlı'yı kendi idare tarzını düze-
ne koymak için yaptığı işlerden vazgeçir-
mek istemiyoruz. Lakin durum ve şartları
Türklere uymayan Batı tarzı düzenleri
kopya ederek, Doğu'nun âdetlerine uy-
mayan ve Batı'ya yaranma gayretinden
başka bir sonuç doğurmayacağı belli
olan Batılılaşmayı kabul etmemesini tav-
siye ediyoruz..."
Yukarıdaki metinde Avusturya Devle-
ti'nin, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa
devletlerinden farklı olarak Tanzimat
Fermanı'nı desteklemediği görülmek-
tedir.
Bunun sebepleri arasında;
I. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu ve
çözülmeye müsait bir yapıya sahip
olması,
II. Avusturya'nın, Osmanlı'nın güçlen-
mesini istememesi,
III. Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı'nın
özüne uymayan bir yapı oluşturada-
ği,
IV. Osmanlı'yı cihan devleti yapan
özelliklerinin Tanzimat Fermanı ile
yok olacağı,
V. Bu yenileşme hareketinden öte Ba-
tili devletlere yaranma anlamına ge-
leceği
ifadelerinden hangisi gösterilemez?
A) V
B) IV C) III D II) E)!

5. Avusturya Başbakanı Prens Metterni- ch'in (Miternih) Babiâli'ye Gönderdiği Mektup "... Avrupa'dan sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayı- niz. Türk kalıp, kendi dininizin gösterdiği hoşgörü ve müsamaha ile diğer dinden insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Doğ- rulukta ve hak yolunda ilerleyiniz. Biz Osmanlı'yı kendi idare tarzını düze- ne koymak için yaptığı işlerden vazgeçir- mek istemiyoruz. Lakin durum ve şartları Türklere uymayan Batı tarzı düzenleri kopya ederek, Doğu'nun âdetlerine uy- mayan ve Batı'ya yaranma gayretinden başka bir sonuç doğurmayacağı belli olan Batılılaşmayı kabul etmemesini tav- siye ediyoruz..." Yukarıdaki metinde Avusturya Devle- ti'nin, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı'nı desteklemediği görülmek- tedir. Bunun sebepleri arasında; I. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu ve çözülmeye müsait bir yapıya sahip olması, II. Avusturya'nın, Osmanlı'nın güçlen- mesini istememesi, III. Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı'nın özüne uymayan bir yapı oluşturada- ği, IV. Osmanlı'yı cihan devleti yapan özelliklerinin Tanzimat Fermanı ile yok olacağı, V. Bu yenileşme hareketinden öte Ba- tili devletlere yaranma anlamına ge- leceği ifadelerinden hangisi gösterilemez? A) V B) IV C) III D II) E)!