Soru:

5. Bağdat yakınlarında yapılan kazılarda, bu yörede demir, bakır ve kalay madenleri bulunmamasına karşın, bu ma- denlerden yapıl

5.
Bağdat yakınlarında yapılan kazılarda, bu yörede demir,
bakır ve kalay madenleri bulunmamasına karşın, bu ma-
denlerden yapılmış silahlar, kap-kacaklar ve tarım aletle-
ri bulunmuştur.
1
Bağdat yöresinde oluşan bu kültür sahası ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
AV Millî bir kültürün oluştuğu
8) Üretici toplum yaşantısının başladığı
C) Yerleşik hayat düzeninin oluştuğu
D) Diğer kültürlerle iletişim içinde oldugu
E) Gereksinimlerini karşılamaya önem verdikleri

5. Bağdat yakınlarında yapılan kazılarda, bu yörede demir, bakır ve kalay madenleri bulunmamasına karşın, bu ma- denlerden yapılmış silahlar, kap-kacaklar ve tarım aletle- ri bulunmuştur. 1 Bağdat yöresinde oluşan bu kültür sahası ile ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A AV Millî bir kültürün oluştuğu 8) Üretici toplum yaşantısının başladığı C) Yerleşik hayat düzeninin oluştuğu D) Diğer kültürlerle iletişim içinde oldugu E) Gereksinimlerini karşılamaya önem verdikleri