Soru:

5 Beytü'l-Hikme: Bilgelik evi anlamına gelen ve dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekim- lerini bir araya getirerek bilimin

5
Beytü'l-Hikme: Bilgelik evi anlamına gelen ve
dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekim-
lerini bir araya getirerek bilimin çeşitli alanların-
daki belli başlı eserleri Arapça'ya çeviren eğitim
kurumlarıdır.
Imam Gazali: "İhyâü'—Ulůmid-Din” (Din İlimlerinin
Yeniden Yapılanması) adlı eserinde Kur'an ve
sünnete uygun bir hayat için önerilerde bulunan
İslam âlimidir.
Câbir b. Hayyân: Matematikte "sıfır"ın gerçek
kâşifi olarak bilinen İslam âlimidir.
Kurtuba Camisi: İslam mimarisinin İspanya'daki
en önemli örneklerinden biridir.
Tezhip: Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş
olup "altınlamak” anlamına gelir. El yazması
kitapları süsleme sanatıdır.
İslam medeniyetine ait yukarıdaki kavramlardan
kaç tanesi doğru tanımlanmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) 5
X

5 Beytü'l-Hikme: Bilgelik evi anlamına gelen ve dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekim- lerini bir araya getirerek bilimin çeşitli alanların- daki belli başlı eserleri Arapça'ya çeviren eğitim kurumlarıdır. Imam Gazali: "İhyâü'—Ulůmid-Din” (Din İlimlerinin Yeniden Yapılanması) adlı eserinde Kur'an ve sünnete uygun bir hayat için önerilerde bulunan İslam âlimidir. Câbir b. Hayyân: Matematikte "sıfır"ın gerçek kâşifi olarak bilinen İslam âlimidir. Kurtuba Camisi: İslam mimarisinin İspanya'daki en önemli örneklerinden biridir. Tezhip: Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup "altınlamak” anlamına gelir. El yazması kitapları süsleme sanatıdır. İslam medeniyetine ait yukarıdaki kavramlardan kaç tanesi doğru tanımlanmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 X