Soru:

5. "Biz "barış istiyoruz" dediğimiz zaman "tam bağım- sizlik istiyoruz" dediğimizin herkesin bilmesi gerekir. Bunu istemeye hakk

5.
"Biz "barış istiyoruz" dediğimiz zaman "tam bağım-
sizlik istiyoruz" dediğimizin herkesin bilmesi gerekir.
Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır. On
yıl, yirmi yıl sonra aşağı görülerek ölmektense şim-
diden şeref ve saygınlıkla ölmeyi üstün tutmalıyız."
Mustafa Kemal'in bu sözleri ile aşağıdaki geliş-
melerden hangisi arasında doğrudan bir bağ-
lantı olduğu söylenemez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
6) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
C) Düyûn- Umůmiye'nin faaliyetlerine son verilmesi
D) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması
E. Manda himayenin reddedilmesi
113

5. "Biz "barış istiyoruz" dediğimiz zaman "tam bağım- sizlik istiyoruz" dediğimizin herkesin bilmesi gerekir. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır. On yıl, yirmi yıl sonra aşağı görülerek ölmektense şim- diden şeref ve saygınlıkla ölmeyi üstün tutmalıyız." Mustafa Kemal'in bu sözleri ile aşağıdaki geliş- melerden hangisi arasında doğrudan bir bağ- lantı olduğu söylenemez? A) Kapitülasyonların kaldırılması 6) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması C) Düyûn- Umůmiye'nin faaliyetlerine son verilmesi D) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması E. Manda himayenin reddedilmesi 113