Soru:

5. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, döneminde vezirlik yaptığı Sultan Melikşah hakkında "Sultanımız, cihan ailesinin babasıdır

5.
Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, döneminde vezirlik yaptığı
Sultan Melikşah hakkında "Sultanımız, cihan ailesinin babasıdır
ve devrin hükümdarları ona bağlanmıştır. Bu sebeple onun ba-
balık şefkati, cömertliği ve sofrasının genişliği de o nisbette bü-
yük olmalıdır." ifadelerini kullanmıştır.
Nizamülmülk'ün Melikşah Dönemi için verdiği bu bilgilerle
ilgili olarak;
1. teokratik yönetimin gerekliliğinin vurgulandığı,
II. Islam öncesi Türklerde görülen 'Cihan Hâkimiyeti' anlayışı-
nin Selçuklularda da sürdürüldüğü,
III. devletin halk için var olması gerektiğine inanıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
:) I ve II
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) II ve III

5. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, döneminde vezirlik yaptığı Sultan Melikşah hakkında "Sultanımız, cihan ailesinin babasıdır ve devrin hükümdarları ona bağlanmıştır. Bu sebeple onun ba- balık şefkati, cömertliği ve sofrasının genişliği de o nisbette bü- yük olmalıdır." ifadelerini kullanmıştır. Nizamülmülk'ün Melikşah Dönemi için verdiği bu bilgilerle ilgili olarak; 1. teokratik yönetimin gerekliliğinin vurgulandığı, II. Islam öncesi Türklerde görülen 'Cihan Hâkimiyeti' anlayışı- nin Selçuklularda da sürdürüldüğü, III. devletin halk için var olması gerektiğine inanıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? :) I ve II B) Yalnız II A) Yalnız! E) I, II ve III D) II ve III