Soru:

5. Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesi Kadir Billah'ı koru- yup kolladığı ve İslamiyet'i Hindistan'da yaymaya ça- lıştığı için halif

5.
Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesi Kadir Billah'ı koru-
yup kolladığı ve İslamiyet'i Hindistan'da yaymaya ça-
lıştığı için halife tarafından kendisine "Sultan"
verilmiştir.
unvanı
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Şii Büveyhoğulları
devletine son vererek A

5. Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesi Kadir Billah'ı koru- yup kolladığı ve İslamiyet'i Hindistan'da yaymaya ça- lıştığı için halife tarafından kendisine "Sultan" verilmiştir. unvanı Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Şii Büveyhoğulları devletine son vererek Abbasi Halifesi Kaim bi Emril- lah'ı koruduğu için halife tarafından kendisine "Doğu- nun ve Batının Sultanı" unvanı vermiştir. Buna göre Türk hükümdarları ile ilgili, ● ● İslam dünyasındaki otoritelerinin arttığı, II. İslam dünyasının ve halifenin koruyuculuğunu üst- lendikleri, III. Siyasi açıdan halifeye bağlı oldukları yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II breingasd iğibusisopi E) I, II ve III B C) Yalnız III

Soru Çözümünü Göster