Soru:

5. Halkçılık; hiçbir aileye, sınıfa, zümreye veya kişiye ayrıcalık tanımayarak sınıfsız ve eşit bir toplum yapısı oluşturmaktır.

5.
Halkçılık; hiçbir aileye, sınıfa, zümreye veya kişiye ayrıcalık
tanımayarak sınıfsız ve eşit bir toplum yapısı oluşturmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Halkçı-
lık ilkesinin yaşama geçirilmesine yönelik yapılan ça-
lışmalar arasında gösterilemez?
A Öğretimin birleştirilmesi
BY Millet Mekteplerinin açılması
Takrir-i Sükûn Kanunu'nun yürürlüğe girmesi
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
2000kmes
E Medeni Kanunun kabulü

5. Halkçılık; hiçbir aileye, sınıfa, zümreye veya kişiye ayrıcalık tanımayarak sınıfsız ve eşit bir toplum yapısı oluşturmaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Halkçı- lık ilkesinin yaşama geçirilmesine yönelik yapılan ça- lışmalar arasında gösterilemez? A Öğretimin birleştirilmesi BY Millet Mekteplerinin açılması Takrir-i Sükûn Kanunu'nun yürürlüğe girmesi Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi 2000kmes E Medeni Kanunun kabulü