Soru:

5. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye birçok önlem al- mıştır. Alınan bu önlemlere bakıldığında Milli Koruma Kanunu, Varlık Verg

5. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye birçok önlem al-
mıştır. Alınan bu önlemlere bakıldığında Milli Koruma
Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri vergisini
çıkarılmıştır. Bu önlemler sonucunda halkın sıkıntı
çekmemesi amaçlanmışsa da istenilen sonuç a

5. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye birçok önlem al- mıştır. Alınan bu önlemlere bakıldığında Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri vergisini çıkarılmıştır. Bu önlemler sonucunda halkın sıkıntı çekmemesi amaçlanmışsa da istenilen sonuç alına- mamıştır. Buna göre çıkarılan kanunlarla ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz? AJ Üretim ve tüketim dengesinin kurulmaya çalışıldı- ğına B) Devletin ekonomiye müdahalesinin arttığına C) Ekonomik sorunların yaşandığına DJ Ekonomide devletçilik anlayışına geçildiğine E) Haksız zenginleşmenin önüne geçilmek istendiğine 17

Soru Çözümünü Göster