Soru:

5. II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte SSCB, Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istemiş, Boğazlarda da askeri üs kur- mak istediğ

5. II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte SSCB, Türkiye'den
Kars ve Ardahan'ı istemiş, Boğazlarda da askeri üs kur-
mak istediğini Türk hükûmetine iletmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerin sonuçla-
rindan biri olduğu savunulabilir?
A) Varlık vergisi kanununun çıkarılması
B) Atlantik Bildirisi'nin yayımlanması
Millî Korunma Kanunu'nun çıkarılması
D) Batılı devletlerle uyum sürecinin hızlandırılması
E) Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olunması

5. II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte SSCB, Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istemiş, Boğazlarda da askeri üs kur- mak istediğini Türk hükûmetine iletmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerin sonuçla- rindan biri olduğu savunulabilir? A) Varlık vergisi kanununun çıkarılması B) Atlantik Bildirisi'nin yayımlanması Millî Korunma Kanunu'nun çıkarılması D) Batılı devletlerle uyum sürecinin hızlandırılması E) Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olunması