Soru:

5. isinda emez? C paylas 2. Hz. Ömer döneminde sınırların hızla genişlemesi üzerine kurumsallaşma zorunlu hâle gelmiş ve ilk dev

5.
isinda
emez?
C
paylas
2. Hz. Ömer döneminde sınırların hızla genişlemesi üzerine
kurumsallaşma zorunlu hâle gelmiş ve ilk devlet teşkilat-
lanması bu dönemde başlamıştır.
Buna göre;
Beytülmalın oluşturulması,
valilerin atanması,
III. savaşların yaşanması,
aşılmas
U kadı ataması yapılması
uygulamalarından hangileri teşkilatlanmaya kanıt ola-
rilmesi
rak gösterilebilir?
smasi
A) I ve II
C) I, II ve IV
B) Hve III
D) I, Ilve III
E) I, II, III ve IV
lu
6.
cisimle
y" üzer
bir top
3) Hz. Ali döneminde Suriye Valisi Muaviye halifelik iddiası
ile mücadele baslatmış, Siffin Savaşı ve Hakem Olayı
na
Kofo'do halifelik ilan
HLARI

5. isinda emez? C paylas 2. Hz. Ömer döneminde sınırların hızla genişlemesi üzerine kurumsallaşma zorunlu hâle gelmiş ve ilk devlet teşkilat- lanması bu dönemde başlamıştır. Buna göre; Beytülmalın oluşturulması, valilerin atanması, III. savaşların yaşanması, aşılmas U kadı ataması yapılması uygulamalarından hangileri teşkilatlanmaya kanıt ola- rilmesi rak gösterilebilir? smasi A) I ve II C) I, II ve IV B) Hve III D) I, Ilve III E) I, II, III ve IV lu 6. cisimle y" üzer bir top 3) Hz. Ali döneminde Suriye Valisi Muaviye halifelik iddiası ile mücadele baslatmış, Siffin Savaşı ve Hakem Olayı na Kofo'do halifelik ilan HLARI