Soru:

5. İzmir İktisat Kongresi ile ilgili çalışmaların yapıldığı günlerde, İstanbul'dan gelen bir işletmeci, Kazım Paşa'ya (Karabekir

5.
İzmir İktisat Kongresi ile ilgili çalışmaların yapıldığı
günlerde, İstanbul'dan gelen bir işletmeci, Kazım
Paşa'ya (Karabekir), neden kurultay değil de kong-
re şeklinde hitap edildiğini sormuştur. İşletmeci,
"kurultay" ifadesinin Türk gelenek ve görenekleri-
ne daha uygun olduğunu belirtmiştir. Kazım Paşa,
uygun bulduğu bu fikri Mustafa Kemal'e iletmiştir.
Mustafa Kemal de kullanılması gereken ifadenin
aslında bu olduğunu dile getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen işletmecinin “kongre"
yerine "kurultay" ifadesinin kullanılmasını iste-
mesi, Atatürk'ün aşağıdaki temel ve bütünleyi-
ci ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Devletçilik
B) Ulusçuluk
C) Bilimseilik
D) Millî egemenlik
E) Akilcilik

5. İzmir İktisat Kongresi ile ilgili çalışmaların yapıldığı günlerde, İstanbul'dan gelen bir işletmeci, Kazım Paşa'ya (Karabekir), neden kurultay değil de kong- re şeklinde hitap edildiğini sormuştur. İşletmeci, "kurultay" ifadesinin Türk gelenek ve görenekleri- ne daha uygun olduğunu belirtmiştir. Kazım Paşa, uygun bulduğu bu fikri Mustafa Kemal'e iletmiştir. Mustafa Kemal de kullanılması gereken ifadenin aslında bu olduğunu dile getirmiştir. Bu parçada sözü edilen işletmecinin “kongre" yerine "kurultay" ifadesinin kullanılmasını iste- mesi, Atatürk'ün aşağıdaki temel ve bütünleyi- ci ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Devletçilik B) Ulusçuluk C) Bilimseilik D) Millî egemenlik E) Akilcilik