Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler Soruları

8. Izmir İktisat Kongresi'nin kapanış konuş
masını yapan kişilerden biri, işçi kadınlar
temsilcisi Rukiye Hanım'dır. Konuşma-
sında ilk defa kadınların "memleket işleri-
ne" katılmasından duyduğu memnuniyeti
ifade etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Gelecekte kadınlara seçme ve seçil-
me hakkının verileceği
B) Kadınların İzmir İktisat Kongresine
katıldığı
C) Kadın işçilerinin olduğu
D) Kadınların İzmir İktisat Kongresi ile
devlet yönetimine katıldığı
E) Türk kadınlarına değer verildiği
10
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
8. Izmir İktisat Kongresi'nin kapanış konuş masını yapan kişilerden biri, işçi kadınlar temsilcisi Rukiye Hanım'dır. Konuşma- sında ilk defa kadınların "memleket işleri- ne" katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Gelecekte kadınlara seçme ve seçil- me hakkının verileceği B) Kadınların İzmir İktisat Kongresine katıldığı C) Kadın işçilerinin olduğu D) Kadınların İzmir İktisat Kongresi ile devlet yönetimine katıldığı E) Türk kadınlarına değer verildiği 10
60- Aşağıdakilerden
hangisi 28 Mayıs
1927'de çıkartılan Teşvik-i Sanayi
Kanunu'nun amacıdır?
a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı
uygulamak
b) Devletçilik ilkesini uygulamak
c) Yer altı zenginliklerini çıkarmak
d) Özel teşebbüsü güçlendirmek
e) İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
60- Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927'de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun amacıdır? a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı uygulamak b) Devletçilik ilkesini uygulamak c) Yer altı zenginliklerini çıkarmak d) Özel teşebbüsü güçlendirmek e) İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak
3. 1930'lu yıllarda Etibank, Demir-Çelik, Şeker fabrikaları ve
Sümerbank gibi kurumlar oluşturulmuştur.
Bu kurumların oluşturulması aşağıdakilerden hangi-
sinin uygulanmasına yöneliktir?
A) Kabotaj Kanunu
B) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
D) Türk Parasını Koruma Kanunu
E) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı
DENK YAYINLARI
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
3. 1930'lu yıllarda Etibank, Demir-Çelik, Şeker fabrikaları ve Sümerbank gibi kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumların oluşturulması aşağıdakilerden hangi- sinin uygulanmasına yöneliktir? A) Kabotaj Kanunu B) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı C) Teşvik-i Sanayi Kanunu D) Türk Parasını Koruma Kanunu E) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı DENK YAYINLARI
rden hangisine
olayin yasama, yurutme ve yargı ile ilgili yetki-
in olduquna
Kurultay toplantılarının haftalık periyotlar hâlinde
sercekleştirildiğine
Tork devlet geleneğinde farklı sebeplerle kurultay-
ar duzenlendiğine
Turklerin yaşam tarzının düzenledikleri kurultayla-
ra yön verdiğine
E) Kurultayda siyasi, adli ve sosyoekonomik konula-
rin ele alındığına
2. Bir tarih araştırmacısı, devletçilik ilkesini "Millî özellik-
lerimize uyan, Türk ulusunun yararını doğrudan ilgilen-
diren, iktisadi ve sosyal kalkınmasını öngören konular-
da devleti ilgili kılan, ayrıca özel mülkiyete de yer veren,
teşebbüs hürriyetini savunan, gerekli kalkınmayı amaç-
layan bir ekonomik modeldir." şeklinde tanımlamıştır.
Buna göre Atatürk devletçiliğinin ekonomide dev-
let-vatandaş iş birliği sağlaması yönüyle;
1. liberalizm, Serbest piyasa
ön plana çıkanması
II. sosyalizm, toplumun
III. milliyetçilik il
ön
plena Cillemas!
ilkelerinin hangilerinden ayrıştığı söylenebilir?
B) Yalnız II
I ve Il
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
OSYAL BİLİMLER TESTİ
Atom Yayıncılık Ⓡ
ma
Ibrahim
tiba
hols
7. 1756
den y
yaz
n doğru a varenbo
K
Ty
yazmaların b
halbuki mano va
Co
ein
hatasız basılacat
yede de büyük kon
dir. Ayrıca Osmani p
artırdığı gibi kitap b
ne hizmet edeceğin
li yanlışlarla çoktan
kelerinden para c
Devleti'nde bir m
lekette kalacağı
ibrahim Mütet
sim sanatının
vurgu yaptig
A) Kültürel
B) Bilgiye u
C) Bilginin
D
Hattat
E) Bilim
11
Büyük
Nizan
iktala
kaç
Niza
har
A)
B
C
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
rden hangisine olayin yasama, yurutme ve yargı ile ilgili yetki- in olduquna Kurultay toplantılarının haftalık periyotlar hâlinde sercekleştirildiğine Tork devlet geleneğinde farklı sebeplerle kurultay- ar duzenlendiğine Turklerin yaşam tarzının düzenledikleri kurultayla- ra yön verdiğine E) Kurultayda siyasi, adli ve sosyoekonomik konula- rin ele alındığına 2. Bir tarih araştırmacısı, devletçilik ilkesini "Millî özellik- lerimize uyan, Türk ulusunun yararını doğrudan ilgilen- diren, iktisadi ve sosyal kalkınmasını öngören konular- da devleti ilgili kılan, ayrıca özel mülkiyete de yer veren, teşebbüs hürriyetini savunan, gerekli kalkınmayı amaç- layan bir ekonomik modeldir." şeklinde tanımlamıştır. Buna göre Atatürk devletçiliğinin ekonomide dev- let-vatandaş iş birliği sağlaması yönüyle; 1. liberalizm, Serbest piyasa ön plana çıkanması II. sosyalizm, toplumun III. milliyetçilik il ön plena Cillemas! ilkelerinin hangilerinden ayrıştığı söylenebilir? B) Yalnız II I ve Il A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III OSYAL BİLİMLER TESTİ Atom Yayıncılık Ⓡ ma Ibrahim tiba hols 7. 1756 den y yaz n doğru a varenbo K Ty yazmaların b halbuki mano va Co ein hatasız basılacat yede de büyük kon dir. Ayrıca Osmani p artırdığı gibi kitap b ne hizmet edeceğin li yanlışlarla çoktan kelerinden para c Devleti'nde bir m lekette kalacağı ibrahim Mütet sim sanatının vurgu yaptig A) Kültürel B) Bilgiye u C) Bilginin D Hattat E) Bilim 11 Büyük Nizan iktala kaç Niza har A) B C
5. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan;
• Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları ku-
rulmalıdır.
• El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve
büyük işletmeye geçilmelidir.
• Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatı-
rımlara öncülük edecektir.
kararlarına bakılarak Yeni Türk Devleti'nin;
1. dışa bağımlılığı önleme,
II. devletçilik modelini uygulama,
III. manifaktür anlayışını ön planda tutma
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
A) Yalnızl
B) I ve I
C) I've III
D) II ve III
E) II ve III
SOSYAL BİLİMLER
16
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan; • Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları ku- rulmalıdır. • El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir. • Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatı- rımlara öncülük edecektir. kararlarına bakılarak Yeni Türk Devleti'nin; 1. dışa bağımlılığı önleme, II. devletçilik modelini uygulama, III. manifaktür anlayışını ön planda tutma amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir? A) Yalnızl B) I ve I C) I've III D) II ve III E) II ve III SOSYAL BİLİMLER 16
34. Atatürk devrimlerinin önemli özelliklerinden birisi de Tanzimat
Dönemi'nden beri ülkede var olan ikili uygulamaların kaldırılma-
sına yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerden biri değildir?
A) Medeni Kanun'un çıkartılması
B) Medreselerin
Medreselerin kapatılması
B)
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin getirilmesi
E) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
34. Atatürk devrimlerinin önemli özelliklerinden birisi de Tanzimat Dönemi'nden beri ülkede var olan ikili uygulamaların kaldırılma- sına yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerden biri değildir? A) Medeni Kanun'un çıkartılması B) Medreselerin Medreselerin kapatılması B) C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi D) Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin getirilmesi E) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi
126, Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün
istenilen başarı seviyesini yakalayamaması ve temel
yatırımların yapılmamış olması aşağıdakilerden
hangisinin uygulanmasına neden olmuştur?
A) Milliyetçilik politikasına
B) Seçilme yaşının düşürülmesine
C) Yeni partiler kurulmasına
D) İthalatın kesilmesine
E) Devlet eliyle kalkınmanın sağlanmasına
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
126, Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün istenilen başarı seviyesini yakalayamaması ve temel yatırımların yapılmamış olması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına neden olmuştur? A) Milliyetçilik politikasına B) Seçilme yaşının düşürülmesine C) Yeni partiler kurulmasına D) İthalatın kesilmesine E) Devlet eliyle kalkınmanın sağlanmasına
1. Dağılma döneminde Osmanlı devletinde kurulan duyunu
umumiye teşkilatı;
I. Ulusal egemenliğe
II. Ulusal bağımsızlığa
III. Ekonomik bağımsızlığa
Yukarıda verilenlerden hangilerine aykırı bir durumdur?
A) I ve 11
B) I ve II
Olil ve III
Yalnız III
E) Yalnız 11
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
1. Dağılma döneminde Osmanlı devletinde kurulan duyunu umumiye teşkilatı; I. Ulusal egemenliğe II. Ulusal bağımsızlığa III. Ekonomik bağımsızlığa Yukarıda verilenlerden hangilerine aykırı bir durumdur? A) I ve 11 B) I ve II Olil ve III Yalnız III E) Yalnız 11
11. Aşağıdakilerden hangisinin ekonomik bağımsızlığı ger-
çekleştirmeye yönelik gelişmeler arasında yer aldığı
söylenemez?
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
B) Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kapatılması
Kapitülasyonların kaldırılması
D) Misak-r iktisadi Kararlarının alınması
E) Duyun-u Umumiye'nin kapatılması
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
11. Aşağıdakilerden hangisinin ekonomik bağımsızlığı ger- çekleştirmeye yönelik gelişmeler arasında yer aldığı söylenemez? A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması B) Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kapatılması Kapitülasyonların kaldırılması D) Misak-r iktisadi Kararlarının alınması E) Duyun-u Umumiye'nin kapatılması
5. I. Ulusallaştırma politikası
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Kapitülasyonların kaldırılması
IV. Tanım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
Yukarıdaki çalışmalardan hangileri milli sanayl-
ye geçişte atılan adımlardan biri değildir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
E) Il ve IV
D) I ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. I. Ulusallaştırma politikası II. Aşar vergisinin kaldırılması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Tanım Kredi Kooperatiflerinin kurulması Yukarıdaki çalışmalardan hangileri milli sanayl- ye geçişte atılan adımlardan biri değildir? A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) Yalnız IV E) Il ve IV D) I ve III
(2007-KPSS)
OR
OR
IO
13. 1. Yabancıların Türk karasularında ticaret yapmasının
yasak olması
II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişinin ser-
best olması
A INFORMAL YAYINLARI X KARA KUTU
19.
III. Yabancıların Marmara ve Türkiye'deki nehirlerde ve
göllerde gemi bulundurmasının yasak olması
Yukarıdakilerden hangileri Kabotaj Kanunu'nun kap-
samındadır?
INE
OR
INE
OR
INE
OR
A) Yalnız!
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2008-KPSS)
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
(2007-KPSS) OR OR IO 13. 1. Yabancıların Türk karasularında ticaret yapmasının yasak olması II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişinin ser- best olması A INFORMAL YAYINLARI X KARA KUTU 19. III. Yabancıların Marmara ve Türkiye'deki nehirlerde ve göllerde gemi bulundurmasının yasak olması Yukarıdakilerden hangileri Kabotaj Kanunu'nun kap- samındadır? INE OR INE OR INE OR A) Yalnız! D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III (2008-KPSS)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vatanında asir-
Iardan beri ferdi ve hususi tesebbüslerle yapılmış olan
seyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüğü gibi kısa
zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettigimiz
bu yol Liberalizmden farklı bir yoldur." diyen Atatürk
Yeni Tork devletinin ekonomisini,
I. devletçilik
1. halkçilik
I. milliyetçilik
likelerinden hangilerine dayandırmış olabilir?
A) Yalnız!
8) Yalnizli
C) i ve 11
E) L. Il ve III
D) I ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vatanında asir- Iardan beri ferdi ve hususi tesebbüslerle yapılmış olan seyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüğü gibi kısa zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettigimiz bu yol Liberalizmden farklı bir yoldur." diyen Atatürk Yeni Tork devletinin ekonomisini, I. devletçilik 1. halkçilik I. milliyetçilik likelerinden hangilerine dayandırmış olabilir? A) Yalnız! 8) Yalnizli C) i ve 11 E) L. Il ve III D) I ve III
Bu özellikler aşağıdakiler
A) Kars İslam Şurası
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Alyans İsrailit Cemiyeti
D) Milli Kongre Cemiyeti
E) Etniki Eterya Cemiyeti
31. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki-
laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve
halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ol-
duğu söylenemez?
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
B) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
C) Sümerbankın kurulması
D) Misak-ı İktisadi Kararları'nın alınması
E) , Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
Bu özellikler aşağıdakiler A) Kars İslam Şurası B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Alyans İsrailit Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti E) Etniki Eterya Cemiyeti 31. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki- laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ol- duğu söylenemez? A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması B) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması C) Sümerbankın kurulması D) Misak-ı İktisadi Kararları'nın alınması E) , Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması Diğer Sayfaya Geçiniz.
Y 5.
A
R
- 0
Sümerbank
İş Bankası
Sanayi ve Maadin Bankası
Atatürk Dönemi'nde kurulan bu bankaların,
G
> > - Z
A
Y
1. öz sermaye oluşturma,
II. yabancı sermayeyi ülkeye çekme,
III. özel sermayeyi teşvik etme
amaçlarından hangilerine hizmet ettiği söyle-
nebilir?
N
E
V
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
Y 5. A R - 0 Sümerbank İş Bankası Sanayi ve Maadin Bankası Atatürk Dönemi'nde kurulan bu bankaların, G > > - Z A Y 1. öz sermaye oluşturma, II. yabancı sermayeyi ülkeye çekme, III. özel sermayeyi teşvik etme amaçlarından hangilerine hizmet ettiği söyle- nebilir? N E V A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
25. "Ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber, mümkün
olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi
mamurluğa eriştirmek için milletin genel ve yüksek
menfaatlerinin gerektirdiği işlerle özellikle ekonomik alanda
devleti fiilen alakadar kılmak prensibimizdir."
Atatürk'ün bu sözüne bakarak devletçilik ilkesiyle,
I. yatırımlarda özel sektörün faaliyetlerinin
sınırlandırılması,
II. devletin ekonomik hayatta aktif rol üstlenmesi,
III. ülke kalkınmasının gerçekleştirilmesi
durumlarından hangilerinin benimsendiği
söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
25. "Ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamurluğa eriştirmek için milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerle özellikle ekonomik alanda devleti fiilen alakadar kılmak prensibimizdir." Atatürk'ün bu sözüne bakarak devletçilik ilkesiyle, I. yatırımlarda özel sektörün faaliyetlerinin sınırlandırılması, II. devletin ekonomik hayatta aktif rol üstlenmesi, III. ülke kalkınmasının gerçekleştirilmesi durumlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) II ve III
AYT
ZiK
31. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki-
laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve
halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ol-
duğu söylenemez?
YA
ETLERİ
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
B) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
C) Sümerbankın kurulması
LAI
D) Misak-ı İktisadi Kararları'nın alınması
E) I. Beş Yillik Kalkınma Planı'nın hazırlanması
Tarih
Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler
AYT ZiK 31. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki- laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ol- duğu söylenemez? YA ETLERİ A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması B) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması C) Sümerbankın kurulması LAI D) Misak-ı İktisadi Kararları'nın alınması E) I. Beş Yillik Kalkınma Planı'nın hazırlanması