Soru:

5.. Kanunlar somut örneklerle anlatılmıştır. ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır. Aile, miras ve kişi hukukunun yer a

5.. Kanunlar somut örneklerle anlatılmıştır.
ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır.
Aile, miras ve kişi hukukunun yer almasından
dolayı günümüz medeni hukukun temelini oluş-
turmaktadır.
Bu özelliklerin aşağıdaki seçeneklerde yer alan
kanunlardan hangisine ait olduğu söylenebilir?
A
Hammurabi
Urkagina
Justinianus
12 Levha
Hitit

5.. Kanunlar somut örneklerle anlatılmıştır. ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır. Aile, miras ve kişi hukukunun yer almasından dolayı günümüz medeni hukukun temelini oluş- turmaktadır. Bu özelliklerin aşağıdaki seçeneklerde yer alan kanunlardan hangisine ait olduğu söylenebilir? A Hammurabi Urkagina Justinianus 12 Levha Hitit