Soru:

5. Karesioğulları Beyliği'nin alınması 1. Palekanon Savaşı'nın kazanılması III. Varna Savaşı'nın kazanılması IV. Bizans ile ilk

5.
Karesioğulları Beyliği'nin alınması
1. Palekanon Savaşı'nın kazanılması
III. Varna Savaşı'nın kazanılması
IV. Bizans ile ilk savaşın yapılması
V. Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması
Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki gelişmelerden hangile-
ri aynı padişah döneminde gerçekleşmiştir?
C) II ve III
A) Y ve 11
B) I ve IV
D) II ve IV
E) IV ve V

5. Karesioğulları Beyliği'nin alınması 1. Palekanon Savaşı'nın kazanılması III. Varna Savaşı'nın kazanılması IV. Bizans ile ilk savaşın yapılması V. Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki gelişmelerden hangile- ri aynı padişah döneminde gerçekleşmiştir? C) II ve III A) Y ve 11 B) I ve IV D) II ve IV E) IV ve V