Soru:

5. Lozan'a göre, “İstanbul Rumları ile Batı Trakya'da bulunan Türkler dışında, Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanis- tan'daki Tür

5. Lozan'a göre, “İstanbul Rumları ile Batı Trakya'da bulunan
Türkler dışında, Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanis-
tan'daki Türkler karşılıklı olarak değiştirilecektir.” kararı alin-
mış.
Bu karar ile ilgili yapılabilecek en doğru değerlendirme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye, topraklarında azınlık istememektedir.
B) Devletlerin karşılıklı eşitliği prensibine göre hareket edil-
miştir.
C) İstanbul'da yaşayan Rumlar ayrıcalıklı vatandaş duru-
mundadır.
D) Yunanistan, topraklarında yaşayan Türklere zulmetmek-
tedir.
E) Batı Trakya Türklerinin dini özgürlükleri kısıtlanmaktadır.

5. Lozan'a göre, “İstanbul Rumları ile Batı Trakya'da bulunan Türkler dışında, Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanis- tan'daki Türkler karşılıklı olarak değiştirilecektir.” kararı alin- mış. Bu karar ile ilgili yapılabilecek en doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye, topraklarında azınlık istememektedir. B) Devletlerin karşılıklı eşitliği prensibine göre hareket edil- miştir. C) İstanbul'da yaşayan Rumlar ayrıcalıklı vatandaş duru- mundadır. D) Yunanistan, topraklarında yaşayan Türklere zulmetmek- tedir. E) Batı Trakya Türklerinin dini özgürlükleri kısıtlanmaktadır.