Soru:

5. Mustafa Kemal Atatürk, "Bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş noktası değildir. Kurtuluş, toplumdaki hastalığı iyileştirmek

5.
Mustafa Kemal Atatürk, "Bugün eriştiğimiz nokta gerçek
kurtuluş noktası değildir. Kurtuluş, toplumdaki hastalığı
iyileştirmekle mümkün olur. Hastalığın iyileştirilmesi ise
ilim ve fen sayesinde olursa o zaman hasta millet
kurtulur." demiştir.
Atatürk'ün bu sözlerinin öncelikle aşağıdaki
ilkelerden hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği
savunulabilir?
A Laiklik
B) Devletçilik
Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
7
E) Milliyetçilik
E

5. Mustafa Kemal Atatürk, "Bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş noktası değildir. Kurtuluş, toplumdaki hastalığı iyileştirmekle mümkün olur. Hastalığın iyileştirilmesi ise ilim ve fen sayesinde olursa o zaman hasta millet kurtulur." demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinin öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği savunulabilir? A Laiklik B) Devletçilik Halkçılık D) Cumhuriyetçilik 7 E) Milliyetçilik E