Soru:

5. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren teşkilat- lanma çalışmalarına önem vermiştir. Buna göre, aşağıdaki çalışmalarda

5.
Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren teşkilat-
lanma çalışmalarına önem vermiştir.
Buna göre, aşağıdaki çalışmalardan hangisinin dış
politikadaki etkinliği artırmada diğerlerinden daha
etkili olduğu savunulabilir?
eis
oynior
A) Veraset anlayışının düzenlenmesi
B) Kadılık kurumunun oluşturulması
C) Enderun Mektebi'nin kurulması
D) Eyalet sisteminin uygulanması
E) Kapıkulu Ocağı'nın kurulması

5. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren teşkilat- lanma çalışmalarına önem vermiştir. Buna göre, aşağıdaki çalışmalardan hangisinin dış politikadaki etkinliği artırmada diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir? eis oynior A) Veraset anlayışının düzenlenmesi B) Kadılık kurumunun oluşturulması C) Enderun Mektebi'nin kurulması D) Eyalet sisteminin uygulanması E) Kapıkulu Ocağı'nın kurulması