Soru:

5. Tekrar Testi 7. Fransız Ihtilali sonrası Fransa'da eşitliğe dayanan yeni bir toplum düzenine geçilmiştir. Temel hak ve özgürl

5. Tekrar Testi
7. Fransız Ihtilali sonrası Fransa'da eşitliğe dayanan yeni bir toplum düzenine geçilmiştir. Temel hak ve özgürlükleri içeren
"Insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni ilan eden Kurucu Meclis, bir anayasa hazırlamış ve bu anayasa 1791'de kral tarafından
da onaylanmıştır. Fransa'nın bu ilk anayasasıyla egemenlik hakkı halka verilmiş ve güçler ayrılığı prensibi kabul edilmiştir.
Böylece Fransa'da mutlak monarşi dönemi sona ererek meşruti monarşi dönemi başlamıştır. "Insan ve Yurttaş Hakları
Bildirisi"ne göre insanlar özgür ve yasalar önünde eşittir. Herkes memur olabilme hakkına sahiptir. Söz ve basın özgürlüğü
vardır. Özel mülkiyet dokunulmazdır ve toplumda vergiler, dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır.
Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamıştır?
A) Kanunun üstünlüğü kabul edilmiştir.
B) Fikir ve beyan hürriyeti getirilmiştir.
C) kralın otoritesi meclis ile sınırlandırılmıştır.
D) Kişiler mülk edinme hakkına sahiptir.
Gelirlerin dağılımında eşitlik sağlanmıştır.
8.
• Nizam-ı Cedid
.
Eşkinci Ocağı

5. Tekrar Testi 7. Fransız Ihtilali sonrası Fransa'da eşitliğe dayanan yeni bir toplum düzenine geçilmiştir. Temel hak ve özgürlükleri içeren "Insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni ilan eden Kurucu Meclis, bir anayasa hazırlamış ve bu anayasa 1791'de kral tarafından da onaylanmıştır. Fransa'nın bu ilk anayasasıyla egemenlik hakkı halka verilmiş ve güçler ayrılığı prensibi kabul edilmiştir. Böylece Fransa'da mutlak monarşi dönemi sona ererek meşruti monarşi dönemi başlamıştır. "Insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ne göre insanlar özgür ve yasalar önünde eşittir. Herkes memur olabilme hakkına sahiptir. Söz ve basın özgürlüğü vardır. Özel mülkiyet dokunulmazdır ve toplumda vergiler, dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır. Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamıştır? A) Kanunun üstünlüğü kabul edilmiştir. B) Fikir ve beyan hürriyeti getirilmiştir. C) kralın otoritesi meclis ile sınırlandırılmıştır. D) Kişiler mülk edinme hakkına sahiptir. Gelirlerin dağılımında eşitlik sağlanmıştır. 8. • Nizam-ı Cedid . Eşkinci Ocağı