Soru:

5. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kiliç Arslan, Miryokefalon'da (Kumdanlı Vadisi) yenilgiye uğrattığı Bizans ordusunu ta- mamen yo

5. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kiliç Arslan, Miryokefalon'da
(Kumdanlı Vadisi) yenilgiye uğrattığı Bizans ordusunu ta-
mamen yok etmeyip barış yapmaya karar vermiştir.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
söylenemez?
ey'in
açı-
A) Bizans İmparatorluğu'nun Komnenos Hanedanı tarafın-
dan yönetilmesinin
B) Bizans İmparatorluğu'nun savaş tazminatı vermeyi ka-
bul etmesinin
C) Bizanslıların askerî açıdan savunma pozisyonuna geç-
mesinin
U
i
D) Bizanslıların Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabul
etmesinin
E) Antlaşmadan sonraki süreçte Bizanslıların Selçuklulara
saldıracak gücünün kalmayacağının öngörülmesinin
6. Selçuklu darüşşifalarında ücretsiz, tam
moda

5. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kiliç Arslan, Miryokefalon'da (Kumdanlı Vadisi) yenilgiye uğrattığı Bizans ordusunu ta- mamen yok etmeyip barış yapmaya karar vermiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? ey'in açı- A) Bizans İmparatorluğu'nun Komnenos Hanedanı tarafın- dan yönetilmesinin B) Bizans İmparatorluğu'nun savaş tazminatı vermeyi ka- bul etmesinin C) Bizanslıların askerî açıdan savunma pozisyonuna geç- mesinin U i D) Bizanslıların Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabul etmesinin E) Antlaşmadan sonraki süreçte Bizanslıların Selçuklulara saldıracak gücünün kalmayacağının öngörülmesinin 6. Selçuklu darüşşifalarında ücretsiz, tam moda