Soru:

5. Yeni Çağ'da keşfedilen kıtalarda sömürge impa- ratorluklarının kurulması sonucunda Avrupa'da; ticaretin artmasıyla burjuva si

5.
Yeni Çağ'da keşfedilen kıtalarda sömürge impa-
ratorluklarının kurulması sonucunda Avrupa'da;
ticaretin artmasıyla burjuva sinifinin güçlenmesi,
II. ekonominin temelinin değişmesi,
III. yerel yönetimlerin gücünün artması
gelişmelerinden hangilerinin meydana geldiği
söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve IID

5. Yeni Çağ'da keşfedilen kıtalarda sömürge impa- ratorluklarının kurulması sonucunda Avrupa'da; ticaretin artmasıyla burjuva sinifinin güçlenmesi, II. ekonominin temelinin değişmesi, III. yerel yönetimlerin gücünün artması gelişmelerinden hangilerinin meydana geldiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve IID