Soru:

54. Yeni Türk Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin halkçılık ilkesi ile ilgili olduğu söylenemez? A) Millet Me

54. Yeni Türk Devleti'nde görülen aşağıdaki
gelişmelerden hangisinin halkçılık ilkesi ile ilgili
olduğu söylenemez?
A) Millet Mekteplerinin açılması
B) Erkân-ı Harbiye Vekâleti'nin kaldırılması
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
E) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkının verilm

54. Yeni Türk Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin halkçılık ilkesi ile ilgili olduğu söylenemez? A) Millet Mekteplerinin açılması B) Erkân-ı Harbiye Vekâleti'nin kaldırılması C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi E) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkının verilm