Soru:

57. Orta Çağ Avrupa'sında; Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma sürecine gir- mesi, • katlık ve savaş korkusu ile halkın can ve m

57. Orta Çağ Avrupa'sında;
Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma sürecine gir-
mesi,
• katlık ve savaş korkusu ile halkın can ve mal güvenliği
endişesine kapılması,
halkın, senyörlerin malikanelerine sığınmaya başla-
masi
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine zemin hazır-
ladığı söylenebilir?
A) Derebeylik sisteminin ortaya çıkmasına
a
B) Din adamlarına duyulan güvenin azalmasına
c) Kavimler Göçü'nün yaşanmasına
D Deniz Kavimleri Hareketi'nin başlamasına
En Islamiyet'in Avrupa'da yayılmasına

57. Orta Çağ Avrupa'sında; Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma sürecine gir- mesi, • katlık ve savaş korkusu ile halkın can ve mal güvenliği endişesine kapılması, halkın, senyörlerin malikanelerine sığınmaya başla- masi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine zemin hazır- ladığı söylenebilir? A) Derebeylik sisteminin ortaya çıkmasına a B) Din adamlarına duyulan güvenin azalmasına c) Kavimler Göçü'nün yaşanmasına D Deniz Kavimleri Hareketi'nin başlamasına En Islamiyet'in Avrupa'da yayılmasına