Soru:

59. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Arap dünyasında bölün- melerin artmasında ve Arap birliğinin kurulamama- sinda; I. SALT I ve SAL

59.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra Arap dünyasında bölün-
melerin artmasında ve Arap birliğinin kurulamama-
sinda;
I.
SALT I ve SALT II Antlaşmaları,
II. Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları,
III. İran-Irak Savaşı v
gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkisinin ol-
duğu söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

59. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Arap dünyasında bölün- melerin artmasında ve Arap birliğinin kurulamama- sinda; I. SALT I ve SALT II Antlaşmaları, II. Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları, III. İran-Irak Savaşı v gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkisinin ol- duğu söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III