Soru:

6. (2014-KPSS) >RN NL Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması'nın kap- samındadır? A) Doğu Trakya'nın yeniden Türk toprakların

6.
(2014-KPSS)
>RN
NL
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması'nın kap-
samındadır?
A) Doğu Trakya'nın yeniden Türk topraklarına katılması MNL
B) Batum'un Gürcistan'a verilmesi
SRM
C) Kafkasya sınırının belirlenmesi
NLA
D) Rodos ve On İki Ada'nın Yunanistan'a bırakılması DRM
E) Tüm azınlıkların kanun ve hukuk düzeni içinde Türk- NLA
lerle eşit haklara sahip olması
(2006-ida. Yargı Hâk. Aday)
NLA
R

6. (2014-KPSS) >RN NL Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması'nın kap- samındadır? A) Doğu Trakya'nın yeniden Türk topraklarına katılması MNL B) Batum'un Gürcistan'a verilmesi SRM C) Kafkasya sınırının belirlenmesi NLA D) Rodos ve On İki Ada'nın Yunanistan'a bırakılması DRM E) Tüm azınlıkların kanun ve hukuk düzeni içinde Türk- NLA lerle eşit haklara sahip olması (2006-ida. Yargı Hâk. Aday) NLA R