Soru:

6. 3. Türklerin; I. Miryokefalon, II. Malazgirt, III. Yassıçemen savaşlarından hangilerinde başarılı olmaları Haçlı Seferleri'ni

6.
3. Türklerin;
I. Miryokefalon,
II. Malazgirt,
III. Yassıçemen
savaşlarından hangilerinde başarılı olmaları
Haçlı Seferleri'nin tetikleyicisi olmuştur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
ET II ve III

6. 3. Türklerin; I. Miryokefalon, II. Malazgirt, III. Yassıçemen savaşlarından hangilerinde başarılı olmaları Haçlı Seferleri'nin tetikleyicisi olmuştur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III ET II ve III