Soru:

6. Aşağıdakilerden hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? A) Keçiboynuzu çiğnemek: Bir konuyu özümseyerek öğren- mek

6. Aşağıdakilerden hangisinde deyimin açıklaması doğru
verilmemiştir?
A) Keçiboynuzu çiğnemek: Bir konuyu özümseyerek öğren-
mek, benliğinin bir parçası yapmak.
B) Ne sakala minnet ne bıyığa: Kimseye muhtaç olmayıp
kendi işini kendi görmek.
C) Salık vermek

6. Aşağıdakilerden hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? A) Keçiboynuzu çiğnemek: Bir konuyu özümseyerek öğren- mek, benliğinin bir parçası yapmak. B) Ne sakala minnet ne bıyığa: Kimseye muhtaç olmayıp kendi işini kendi görmek. C) Salık vermek: Önermek, tavsiye etmek, uygun görmek. Dem vurmak: Bir konudan söz açmak, bir şeyi dile getirmek. E) Gem vurmak: Bir isteğin önüne geçmek, bir kişinin bir şeyi yapmasına engel olmak.

Soru Çözümünü Göster