Soru:

6. Aşağıdakilerden hangisinde insan topluluklarının örgütlenme biçimi doğru sıralama ile verilmiştir? CA Klan - Kabile - Site -

6.
Aşağıdakilerden hangisinde insan topluluklarının
örgütlenme biçimi doğru sıralama ile verilmiştir?
CA Klan - Kabile - Site - Devlet
B) Kabile - Klan - Site - İmparatorluk
C) Klan - Site - Kabile - İmparatorluk
D) Site - Klan - Kabile - Devlet
E) Kabile - İmparatorluk - Site - Devlet

6. Aşağıdakilerden hangisinde insan topluluklarının örgütlenme biçimi doğru sıralama ile verilmiştir? CA Klan - Kabile - Site - Devlet B) Kabile - Klan - Site - İmparatorluk C) Klan - Site - Kabile - İmparatorluk D) Site - Klan - Kabile - Devlet E) Kabile - İmparatorluk - Site - Devlet