Soru:

6. Coğrafi Keşifler sonucunda keşfedilen bölgelerin Vatikan tarafından Portekiz ve İspanyollar arasın- da paylaştırılması aşağıd

6. Coğrafi Keşifler sonucunda keşfedilen bölgelerin
Vatikan tarafından Portekiz ve İspanyollar arasın-
da paylaştırılması aşağıdaki yorumlardan hangi-
sine kanıt oluşturur?
A) İspanya ve Portekiz'de Reform faaliyetlerinin ya-
pilmadığına
Dünya güç dengesinin yeni kitalara geçtiğine
C) Kilisenin Coğrafi Keşiflere öncülük ettiğine
D) Avrupa'daki siyasi sorunların sona erdiğine
E) Papalığın siyasi güce sahip olduğuna

6. Coğrafi Keşifler sonucunda keşfedilen bölgelerin Vatikan tarafından Portekiz ve İspanyollar arasın- da paylaştırılması aşağıdaki yorumlardan hangi- sine kanıt oluşturur? A) İspanya ve Portekiz'de Reform faaliyetlerinin ya- pilmadığına Dünya güç dengesinin yeni kitalara geçtiğine C) Kilisenin Coğrafi Keşiflere öncülük ettiğine D) Avrupa'daki siyasi sorunların sona erdiğine E) Papalığın siyasi güce sahip olduğuna