Soru:

6. Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kay- naklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923'ten 1930 yılına kadar geç

6.
Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kay-
naklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923'ten 1930
yılına kadar geçen dönemde liberal sayılabilecek bir kal-
kınma politikası izlenmiş, ancak günün şartlarından dola-
yı bu politikadan beklenen sonuç alınamamıştır. Yeni bir
ekonomik model arayan Türkiye devletçilik ilkesini benim-
semiştir.
Buna göre, devletçilik aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Halkçılık
B) Ulusçuluk
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) inkılapçılık

6. Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kay- naklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923'ten 1930 yılına kadar geçen dönemde liberal sayılabilecek bir kal- kınma politikası izlenmiş, ancak günün şartlarından dola- yı bu politikadan beklenen sonuç alınamamıştır. Yeni bir ekonomik model arayan Türkiye devletçilik ilkesini benim- semiştir. Buna göre, devletçilik aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır? A) Halkçılık B) Ulusçuluk C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) inkılapçılık