Soru:

6. Fransa, Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi res- men tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi ka- panmış, bu bölged

6. Fransa, Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi res-
men tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi ka-
panmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi'ne kaydı-
rılmıştır.
Bu kaynakların Türk ordusu tarafından aşağıdaki sa-
vaşlardan hangisinde kullanı

6. Fransa, Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi res- men tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi ka- panmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi'ne kaydı- rılmıştır. Bu kaynakların Türk ordusu tarafından aşağıdaki sa- vaşlardan hangisinde kullanıldığı savunulabilir? A) Birinci İnönü Helvet B) Eskişehir-Kütahya C) İkinci İnönü D) Sakarya E) Büyük Taaruz

Soru Çözümünü Göster