Soru:

6. Gelir Kaynağı Alındığı Yer - Kişi 1. Öşür II. Cizye Müslümanlardan alınan onda bir ürün vergisi Askerlik çağına gelen her erk

6.
Gelir Kaynağı
Alındığı Yer - Kişi
1.
Öşür
II.
Cizye
Müslümanlardan alınan
onda bir ürün vergisi
Askerlik çağına gelen her
erkekten alınan vergi
Savaşta elde edilen düşman
malları
Gayrimüslimlerden alınan
ürün vergisi
III.
Ganimet
IV. Haraç
Çözüm Yayınları
Yukandaki Türk - İslam devletlerinin başlıca gelir kaynakları
ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
I ve III
D) II ve III
E), III ve IV

6. Gelir Kaynağı Alındığı Yer - Kişi 1. Öşür II. Cizye Müslümanlardan alınan onda bir ürün vergisi Askerlik çağına gelen her erkekten alınan vergi Savaşta elde edilen düşman malları Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi III. Ganimet IV. Haraç Çözüm Yayınları Yukandaki Türk - İslam devletlerinin başlıca gelir kaynakları ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 I ve III D) II ve III E), III ve IV