Soru:

6. Girit'te ve Batı Anadolu'da yapılan kazılarda elde edilen buluntular arasında büyük bir benzerlik oldu- ğu görülmüştür. Bu sa

6.
Girit'te ve Batı Anadolu'da yapılan kazılarda elde
edilen buluntular arasında büyük bir benzerlik oldu-
ğu görülmüştür.
Bu saptama;
Girit ve Anadolu uygarlıkları arasında etkileşimin
yaşanması,
H. Girit'in savunmasının kolay olması,
ne-
14
Anadolu topraklarının tarıma elverişli
deniyle sık istilaya uğraması
Volchomas
,
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız!
B
B) Yamız II
CN ve III
D
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Girit'te ve Batı Anadolu'da yapılan kazılarda elde edilen buluntular arasında büyük bir benzerlik oldu- ğu görülmüştür. Bu saptama; Girit ve Anadolu uygarlıkları arasında etkileşimin yaşanması, H. Girit'in savunmasının kolay olması, ne- 14 Anadolu topraklarının tarıma elverişli deniyle sık istilaya uğraması Volchomas , yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız! B B) Yamız II CN ve III D D) II ve III E) I, II ve III