Soru:

6. Havadaki ağrio Pclan cisim suda tanidonda ağr CSP X ssnda tartidğında 05PY ssnda tanğında 02 diçümektedir. Tx=05P D) Il ve II

6. Havadaki ağrio Pclan cisim suda tanidonda ağr
CSP X ssnda tartidğında 05PY ssnda tanğında
02 diçümektedir.
Tx=05P
D) Il ve III
P
X SMS
Y sivisi
Aktif Ogre
Buna göre;
L Cismin özkütlesi Y sivisnin özkütlesinden küçüktür.
IL Y sıvısının özkütlesi X sivisi

6. Havadaki ağrio Pclan cisim suda tanidonda ağr CSP X ssnda tartidğında 05PY ssnda tanğında 02 diçümektedir. Tx=05P D) Il ve III P X SMS Y sivisi Aktif Ogre Buna göre; L Cismin özkütlesi Y sivisnin özkütlesinden küçüktür. IL Y sıvısının özkütlesi X sivisinin özkütlesinden büyüktür. IL X. sıvanın özkütlesi suyun özkütlesinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II E) I ve II C) Yalnız III

Soru Çözümünü Göster