Soru:

6. I. Varlık Vergisi'nin alınması II. Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması III. Narh Koyma uygulamasının başlatılması IV. Istanb

6. I. Varlık Vergisi'nin alınması
II. Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması
III. Narh Koyma uygulamasının başlatılması
IV. Istanbul ve Ankara Radyolarının yayına baş-
laması
V. Kahire Konferansı'nın toplanması
Yukarıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nda
Türkiye'de yaşanan iç gelişmeler arasında yer
almaz? (5 Puan)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

6. I. Varlık Vergisi'nin alınması II. Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması III. Narh Koyma uygulamasının başlatılması IV. Istanbul ve Ankara Radyolarının yayına baş- laması V. Kahire Konferansı'nın toplanması Yukarıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de yaşanan iç gelişmeler arasında yer almaz? (5 Puan) A) I B) II C) III D) IV E) V