Soru:

6. İlk Çağ'da, FEN BİLİMLERİ YAYINLARI Anadolu'da yaşayan çeşitli milletleri egemenliği altın- da toplayan ve geniş bir coğrafya

6.
İlk Çağ'da,
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Anadolu'da yaşayan çeşitli milletleri egemenliği altın-
da toplayan ve geniş bir coğrafyaya yayılan Hititlerde,
kralların gücünü tanrılardan aldığına inanılır ve emir-
leri tanrıların emriymiş gibi görülürdü.
RESORT
Makedonya'da ilk dönemlerde ülke soylulardan
oluşan konsül tarafından yönetilirdi.
Buna göre, ilk Çağ'da aşağıdaki yönetim şekli veya
organizasyonlarından hangisinin görüldüğü söyle-
nemez?
A) Meşrutiyet B) Monarşi y Aristokrasi
D)
Teokrasi E) Imparatorluk

6. İlk Çağ'da, FEN BİLİMLERİ YAYINLARI Anadolu'da yaşayan çeşitli milletleri egemenliği altın- da toplayan ve geniş bir coğrafyaya yayılan Hititlerde, kralların gücünü tanrılardan aldığına inanılır ve emir- leri tanrıların emriymiş gibi görülürdü. RESORT Makedonya'da ilk dönemlerde ülke soylulardan oluşan konsül tarafından yönetilirdi. Buna göre, ilk Çağ'da aşağıdaki yönetim şekli veya organizasyonlarından hangisinin görüldüğü söyle- nemez? A) Meşrutiyet B) Monarşi y Aristokrasi D) Teokrasi E) Imparatorluk