Soru:

6. K- Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile hakkı ile birliği ile taarruz eden genel olarak y

6.
K-
Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle
varlığı ile hakkı ile birliği ile taarruz eden genel olarak ya-
bancı unsurlarla mücadele gereğini ve milli düşünceleri
boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle ve özveri ile savun-
manın gereği öğretilmelidir. Yeni neslin bütün ruhi güçlerine
bu özellikler ve yeteneğin verilmesi önemlidir."
Maarif Kongresi'nde söylediği bu sözlerle Mustafa Ke.
mal aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Çocukların çağdaş ve batılı eğitim ile yetiştirilmesi ge-
rektiğini
B) Her yönü ile eğitimin uygarlık seviyesine çıkarılmasını
Eğitimde millî kültür ve değerlerin işlenmesini
Din ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı nesil yetiştirilmesini

6. K- Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile hakkı ile birliği ile taarruz eden genel olarak ya- bancı unsurlarla mücadele gereğini ve milli düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle ve özveri ile savun- manın gereği öğretilmelidir. Yeni neslin bütün ruhi güçlerine bu özellikler ve yeteneğin verilmesi önemlidir." Maarif Kongresi'nde söylediği bu sözlerle Mustafa Ke. mal aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A) Çocukların çağdaş ve batılı eğitim ile yetiştirilmesi ge- rektiğini B) Her yönü ile eğitimin uygarlık seviyesine çıkarılmasını Eğitimde millî kültür ve değerlerin işlenmesini Din ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı nesil yetiştirilmesini