Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler Soruları

50
22. Tekke ve zaviyelerin kapatılması,
D
1. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
II. Laikliğin topluma yerleşmesi
III. Toplumsal alanda laikleşmenin sağlanması
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması-
na ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
C) I ve II
I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
50 22. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, D 1. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi II. Laikliğin topluma yerleşmesi III. Toplumsal alanda laikleşmenin sağlanması gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması- na ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I C) I ve II I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III
5.
"Halk arasında yaşayan kelimeleri, terimleri ile eski mil-
li masalları, atasözlerini araştırıp toplamak, yeni yetişen
gençler arasında yetenekli olanları desteklemek" gibi
konularda Cumhuriyeti halka doğru anlatmak ama-
cıyla, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapıldığı
söylenebilir?
é
A Halkevleri'nin açılması
B) Türk Dil Kurumu'nun kurulması +
C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Medeni Kanun'un kabul edilmesi
E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. "Halk arasında yaşayan kelimeleri, terimleri ile eski mil- li masalları, atasözlerini araştırıp toplamak, yeni yetişen gençler arasında yetenekli olanları desteklemek" gibi konularda Cumhuriyeti halka doğru anlatmak ama- cıyla, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapıldığı söylenebilir? é A Halkevleri'nin açılması B) Türk Dil Kurumu'nun kurulması + C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Medeni Kanun'un kabul edilmesi E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yılların-
da kabul edilen "Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun"
(Mart 1926) ile getirilen düzenlemelerden değildir?
İlk ve ortaöğretim programlarının belirlenmesi
Eğitim hizmetlerinin çağdaşlaştırılması
AY
Okul açılmasının bakanlık iznine bağlanması
Müfredat programlarının halkın ihtiyaçlarına göre
yapılandırılması
Ankara Hukuk Mektebinin açılması
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yılların- da kabul edilen "Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun" (Mart 1926) ile getirilen düzenlemelerden değildir? İlk ve ortaöğretim programlarının belirlenmesi Eğitim hizmetlerinin çağdaşlaştırılması AY Okul açılmasının bakanlık iznine bağlanması Müfredat programlarının halkın ihtiyaçlarına göre yapılandırılması Ankara Hukuk Mektebinin açılması
Y
A
16. Atatürk Dönemi eğitim çalışmalarının hedefleri
R
arasında;
G
1
I. Vatandaşlık bilincini oluşturmak,
Y
II. Dünyadaki gelişmeleri anlamak ve takip etmek,
III. Bilgiyi üreten kendi kaynaklarıyla gelişen bir top-
lum oluşturmak
A
Y
1
durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
N
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E
V
D) II ve III
E) I, II ve III
i
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
Y A 16. Atatürk Dönemi eğitim çalışmalarının hedefleri R arasında; G 1 I. Vatandaşlık bilincini oluşturmak, Y II. Dünyadaki gelişmeleri anlamak ve takip etmek, III. Bilgiyi üreten kendi kaynaklarıyla gelişen bir top- lum oluşturmak A Y 1 durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir? N A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E V D) II ve III E) I, II ve III i
5.
1923-1028 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı
hâlde, harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirilebil-
miştir.
Bu gecikmede,
harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarısının rast-
lantıya bırakılmak istenmemesi,
II. daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların so
nuçsuz kalması,
X. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
(2008-KPSS)
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. 1923-1028 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı hâlde, harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirilebil- miştir. Bu gecikmede, harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarısının rast- lantıya bırakılmak istenmemesi, II. daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların so nuçsuz kalması, X. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalniz II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III (2008-KPSS)
V
i-
1-
7-
11
eis
Yayınlan
8.
1932-1933 yıllarında Milli Eğitim Bakanı olan Dr. Reşit Galip
Darülfünun'la ilgili "...Memlekette, sosyal, siyasi büyük dev-
rimler oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci
kaldı. Ekonomik alanda esaslı hareketler oldu. Darülfünun
bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler
oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programla-
rına almakla yetindi. Harf devrimi oldu. Öz dil hareketi baş-
ladı. Darülfünun hiç tinmadı. Yeni bir tarih anlayışı, millî bir
hareket hâlinde bütün ülkeyi sardı. Darülfünunda buna bir
ilgi uyandırabilmek için üç yıla kadar uğraşmak ve bekle-
mek gerekti. İstanbul Darülfünunu artık durmuştu, kendisi-
ne kapanmıştı..." ifadelerini kullanmıştır.
Bu ifadeler Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen;
1. Üniversite Reformu'nun yapılması,
II, Darülfünunun kapatılması,
III. Millet Mekteplerinin açılması,
IV İstanbul Üniversitesinin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin gerekçelerini açıklamak-
tadır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
V i- 1- 7- 11 eis Yayınlan 8. 1932-1933 yıllarında Milli Eğitim Bakanı olan Dr. Reşit Galip Darülfünun'la ilgili "...Memlekette, sosyal, siyasi büyük dev- rimler oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci kaldı. Ekonomik alanda esaslı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programla- rına almakla yetindi. Harf devrimi oldu. Öz dil hareketi baş- ladı. Darülfünun hiç tinmadı. Yeni bir tarih anlayışı, millî bir hareket hâlinde bütün ülkeyi sardı. Darülfünunda buna bir ilgi uyandırabilmek için üç yıla kadar uğraşmak ve bekle- mek gerekti. İstanbul Darülfünunu artık durmuştu, kendisi- ne kapanmıştı..." ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeler Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen; 1. Üniversite Reformu'nun yapılması, II, Darülfünunun kapatılması, III. Millet Mekteplerinin açılması, IV İstanbul Üniversitesinin kurulması gelişmelerinden hangilerinin gerekçelerini açıklamak- tadır? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
2.
Yeni Türk Devleti batıdaki gelişmeleri daha yakından
takip etmek ve okuma yazmayı kolaylaştırarak eğitim
seviyesini yükseltmek için Yeni Türk harflerini kabul
etmiştir. Ancak bu inkılâp okul çağını geçmiş ve yeni
harfleri bilmeyenlerin cahil durumuna düşmesine neden
olmuştur.
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi ile bu sorun
aşılmaya çalışılmıştır?
A) Maarif Vekâleti Kanunu'nun çıkarılması
B) Üniversite Reformu'nun yapılması
C) Millet Mektepleri'nin açılması
D) Türk Dil Kurumu'nun açılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
un praf man
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
2. Yeni Türk Devleti batıdaki gelişmeleri daha yakından takip etmek ve okuma yazmayı kolaylaştırarak eğitim seviyesini yükseltmek için Yeni Türk harflerini kabul etmiştir. Ancak bu inkılâp okul çağını geçmiş ve yeni harfleri bilmeyenlerin cahil durumuna düşmesine neden olmuştur. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi ile bu sorun aşılmaya çalışılmıştır? A) Maarif Vekâleti Kanunu'nun çıkarılması B) Üniversite Reformu'nun yapılması C) Millet Mektepleri'nin açılması D) Türk Dil Kurumu'nun açılması E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması un praf man
B
AYT
SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe Gr
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda
Felsefe Grubu (41-46) alanlarına ait toplam 46 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi için ayrıla
1.
Osmanlı Devleti'nde 1851 yılında kurulan ve üyele-
ri arasında Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli devlet
adamlarının yer aldığı Encümen-i Dâniş adlı heye-
tin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili ol-
muştur?
A) Osmanlı diplomasisinin örgütlenmesi
B) Egemenlik anlayışının değiştirilmesi
C) Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi
D) Denge stratejisinin devam ettirilmesi
E) Modern hukuk anlayışının yerleştirilmesi
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
B AYT SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe Gr Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda Felsefe Grubu (41-46) alanlarına ait toplam 46 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi için ayrıla 1. Osmanlı Devleti'nde 1851 yılında kurulan ve üyele- ri arasında Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli devlet adamlarının yer aldığı Encümen-i Dâniş adlı heye- tin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili ol- muştur? A) Osmanlı diplomasisinin örgütlenmesi B) Egemenlik anlayışının değiştirilmesi C) Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi D) Denge stratejisinin devam ettirilmesi E) Modern hukuk anlayışının yerleştirilmesi
1. Azınlık okulları
Il. Yabancı okullar
III. Medreseler
3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ka-
bulü yukarıdaki eğitim kurumlarından hangilerinin
kapatılma sürecini hızlandırmıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
10
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
1. Azınlık okulları Il. Yabancı okullar III. Medreseler 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ka- bulü yukarıdaki eğitim kurumlarından hangilerinin kapatılma sürecini hızlandırmıştır? A) Yalnız III B) I ve II I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10
ette düzenleme yapılması
E) Türkiye İş Bankası'nın kurulması
4) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde
kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalardan biri
değildir? (5 PUAN)
*A) Atatürk Üniversitesi'nin kurulması
B) Ankara Etnografya Müzesi'nin açılması
C) Ayasofya Camil'nin müzeye çevrilmesi
D) Resim ve Heykel Müzesi'nin açılması
E) Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulması
5) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde
eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan
biri değildir? (S PUAN)
L
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
ette düzenleme yapılması E) Türkiye İş Bankası'nın kurulması 4) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? (5 PUAN) *A) Atatürk Üniversitesi'nin kurulması B) Ankara Etnografya Müzesi'nin açılması C) Ayasofya Camil'nin müzeye çevrilmesi D) Resim ve Heykel Müzesi'nin açılması E) Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulması 5) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? (S PUAN) L
33.
●
İlköğretim zorunlu ve parasız hâle getirilmiştir.
• Mahalle mektepleri ve medreseler kapatılmıştır.
• Yabancı okullar ve azınlık okulları, Millî Eğitim Ba-
kanlığının denetimine girmiştir.
●
• Eğitim öğretim millileştirilmiştir.
Bu gelişmelere neden olan kanun aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Türk Medeni Kanunu
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
D) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
E) Yüksek Öğretim Kanunu
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
33. ● İlköğretim zorunlu ve parasız hâle getirilmiştir. • Mahalle mektepleri ve medreseler kapatılmıştır. • Yabancı okullar ve azınlık okulları, Millî Eğitim Ba- kanlığının denetimine girmiştir. ● • Eğitim öğretim millileştirilmiştir. Bu gelişmelere neden olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk Medeni Kanunu B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu C) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu D) İlköğretim ve Eğitim Kanunu E) Yüksek Öğretim Kanunu
Hatay meselesi Rusya ile Türkiye arasında yaşanmıştır.
Hatay bağımsız bir devlettir.
24. "Atatürk ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde İş Bankasındaki hissesinden elde edilecek
gelirin bir bölümünün tarih çalışmalarında kullanmak üzere Türk Tarih Kurumu'na bırakmıştır."
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tarih çalışmaları ile ilgili en doğru ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
(4 Puan)
Tarih çalışmalan bağımsızlık savaşının kültürel alanda sürdürülmesi olarak görüldü.
OUlusal bilinç ve milli dil anlayışının yaratılması için bir araç oldu.
Milli tarih derslerinin halka anlatılması için Millet Mektepleri kuruldu.
Güneş Dil teorisi tarih alanında yapılan en önemli çalışmaydı.
ulusal bilinç yaratılması hedefleniyordu. Bu nedenle özellikle Avrupa tarihi üzerinde önemle duruldu.
25.11. Dünya Savaşnda en genel anlamıyla statükodan memnun olup onu korumak isteyen devletler,
ile statükodan memnun olmayıp onu değiştirmek isteyen devletler,
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
Hatay meselesi Rusya ile Türkiye arasında yaşanmıştır. Hatay bağımsız bir devlettir. 24. "Atatürk ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde İş Bankasındaki hissesinden elde edilecek gelirin bir bölümünün tarih çalışmalarında kullanmak üzere Türk Tarih Kurumu'na bırakmıştır." Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tarih çalışmaları ile ilgili en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan) Tarih çalışmalan bağımsızlık savaşının kültürel alanda sürdürülmesi olarak görüldü. OUlusal bilinç ve milli dil anlayışının yaratılması için bir araç oldu. Milli tarih derslerinin halka anlatılması için Millet Mektepleri kuruldu. Güneş Dil teorisi tarih alanında yapılan en önemli çalışmaydı. ulusal bilinç yaratılması hedefleniyordu. Bu nedenle özellikle Avrupa tarihi üzerinde önemle duruldu. 25.11. Dünya Savaşnda en genel anlamıyla statükodan memnun olup onu korumak isteyen devletler, ile statükodan memnun olmayıp onu değiştirmek isteyen devletler,
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
TYT
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve A
Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar
25 soru vardır.
2.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretley
1.
3. Sinop E
larında
manlı
Mustafa Kemal Paşa'nın yeni oluşacak Meclis'te birlikte
çalışacağı arkadaşlarını ortak bir program etrafında top-
layabilmek için 8 Nisan 1923'te yayımladığı seçim bildi-
risinde (9 Umde) "Mahkemelerin hızlı bir şekilde adalet
dağıtabilmeleri sağlanacak, yasal mevzuat milli ihtiyaç-
larımıza, bilimsel hukuk anlayışına göre yeni baştan iyi-
leştirilecek ve tamamlanacaktır." maddesi yer almıştır.
niz s
son
Yeni Türk Devleti Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağı-
daki yeniliklerden hangisi doğrudan bu ilke ile ilişki-
lendirilebilir?
A) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
B) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulması
C) Hilafetin kaldırılması
D) Tevhitedrisat Kanun'un kabul edilmesi
E) Erkanıharbiye Vekaleti'nin kaldırılması
nild
va
E
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
SOSYAL BİLİMLER TESTİ TYT 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve A Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretley 1. 3. Sinop E larında manlı Mustafa Kemal Paşa'nın yeni oluşacak Meclis'te birlikte çalışacağı arkadaşlarını ortak bir program etrafında top- layabilmek için 8 Nisan 1923'te yayımladığı seçim bildi- risinde (9 Umde) "Mahkemelerin hızlı bir şekilde adalet dağıtabilmeleri sağlanacak, yasal mevzuat milli ihtiyaç- larımıza, bilimsel hukuk anlayışına göre yeni baştan iyi- leştirilecek ve tamamlanacaktır." maddesi yer almıştır. niz s son Yeni Türk Devleti Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağı- daki yeniliklerden hangisi doğrudan bu ilke ile ilişki- lendirilebilir? A) Medeni Kanun'un kabul edilmesi B) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulması C) Hilafetin kaldırılması D) Tevhitedrisat Kanun'un kabul edilmesi E) Erkanıharbiye Vekaleti'nin kaldırılması nild va E
5. Atatürk, Türk Tarih Kurumunu kurmuş ve Türklerin çok
eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk'ün,
1. tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu,
II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması gerektiği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzman-
lara gereksinim olduğu
görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, ve III
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. Atatürk, Türk Tarih Kurumunu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur. Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk'ün, 1. tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu, II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması gerektiği, III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzman- lara gereksinim olduğu görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, ve III
34.) Mustafa Kemal Atatürk, hayatının büyük bir bölümünü oku-
makla geçirmesine karşın fırsat buldukça halkı aydınlatmak
için kitaplar da yazmıştır. Bu kitapların en önemlisi, 1919-
1927 yıllarını aydınlatan Nutuktur.
Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı
eserinde aşağıdaki konulardan hangisine değindiği söy-
lenemez?
A) Lozan Antlaşması'nın imzalanması
Y
B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
Harf İnkılabı'nın yapılması
Halifeliğin kaldırılması
Medreselerin kapatılması
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
34.) Mustafa Kemal Atatürk, hayatının büyük bir bölümünü oku- makla geçirmesine karşın fırsat buldukça halkı aydınlatmak için kitaplar da yazmıştır. Bu kitapların en önemlisi, 1919- 1927 yıllarını aydınlatan Nutuktur. Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde aşağıdaki konulardan hangisine değindiği söy- lenemez? A) Lozan Antlaşması'nın imzalanması Y B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi Harf İnkılabı'nın yapılması Halifeliğin kaldırılması Medreselerin kapatılması
TYT/ Sosyal Bilimler
5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayı ve millî
benliğimize sahip çıkmayı gerektirir.
Bu anlayışın;
I.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile modern ve ulusal bir
eğitim politikasının benimsenmesi,
Türk Tarih Kurumunun bilimsel esaslara göre çalış-
malar yürütmesi,
în
Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası Batı medeni-
yeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili oldu-
ğu söylenebilir?
A) Yalnız
BYYalnız II
C) Ivell
D)
E) I, II ve
6. Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu
alanların dördüne ait iklim özellikleri verilmiştir.
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
TYT/ Sosyal Bilimler 5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayı ve millî benliğimize sahip çıkmayı gerektirir. Bu anlayışın; I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile modern ve ulusal bir eğitim politikasının benimsenmesi, Türk Tarih Kurumunun bilimsel esaslara göre çalış- malar yürütmesi, în Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası Batı medeni- yeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili oldu- ğu söylenebilir? A) Yalnız BYYalnız II C) Ivell D) E) I, II ve 6. Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait iklim özellikleri verilmiştir.