Soru:

6. ler insan-doğa etkileşimiyle ilgili aşagidaki örneklerden han- gisinde insanı daha baskın olduğu savunulamaz? A) Deprem riski

6.
ler
insan-doğa etkileşimiyle ilgili aşagidaki örneklerden han-
gisinde insanı daha baskın olduğu savunulamaz?
A) Deprem riski yüksek olan İstanbul'da, iki kita arasında ula-
şimi sağlamak için depreme dayanıklı tüp geçit ve köprüle-
kin inşa edilmesi
BL Subaskınlarının sıklıkla yaşandığı Hollanda'da kıyıya ya-
pulan setler sonucunda denizden kazanılan toprakların ül-
kenin toplam yüz ölçümünün %25'ine karşılık gelmesi
C) Antarktika'da; aralarında Bulgaristan, Şili, Arjantin, Hindis-
tan, Romanya gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülke-
nin 70'ten fazla istasyonda bilimsel araştırmalar yapması
Mısır'da Nil, Çin'de Sarurmak, Hindistan'da İndus nehir-
terinin taşkın ovalarında, tarımsal faaliyetlere bağlı ortaya
çıkan şehirlerin bulunması
E) Brezilya'daki tropikal yağmur ormanlarının bir bölümünün
muz ve kahve tarımı yapabilmek için tahrip edilmesi
6
Diğer sayfaya geçiniz.

6. ler insan-doğa etkileşimiyle ilgili aşagidaki örneklerden han- gisinde insanı daha baskın olduğu savunulamaz? A) Deprem riski yüksek olan İstanbul'da, iki kita arasında ula- şimi sağlamak için depreme dayanıklı tüp geçit ve köprüle- kin inşa edilmesi BL Subaskınlarının sıklıkla yaşandığı Hollanda'da kıyıya ya- pulan setler sonucunda denizden kazanılan toprakların ül- kenin toplam yüz ölçümünün %25'ine karşılık gelmesi C) Antarktika'da; aralarında Bulgaristan, Şili, Arjantin, Hindis- tan, Romanya gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülke- nin 70'ten fazla istasyonda bilimsel araştırmalar yapması Mısır'da Nil, Çin'de Sarurmak, Hindistan'da İndus nehir- terinin taşkın ovalarında, tarımsal faaliyetlere bağlı ortaya çıkan şehirlerin bulunması E) Brezilya'daki tropikal yağmur ormanlarının bir bölümünün muz ve kahve tarımı yapabilmek için tahrip edilmesi 6 Diğer sayfaya geçiniz.