Soru:

6. Milat MÖ 1280 MÖ 209 Kadeş Mete Han'ın Antlaşması Tahta çıkışı MS 1453 İstanbul'un Fethi MS 1789 Fransız ihtilali Yukarıdaki

6.
Milat
MÖ 1280 MÖ 209
Kadeş Mete Han'ın
Antlaşması Tahta çıkışı
MS 1453
İstanbul'un
Fethi
MS 1789
Fransız
ihtilali
Yukarıdaki tarih şeridine bakılarak aşağıdaki değerlen-
dirmelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Fransız ihtilali MS XVIII. yüzyılın II. yarısının son çeyre-
ğinde yaşanmıştır.
B) Mete Han MÖ III. yüzyılın II. yarısının 4. çeyreğinde tah-
ta çıkmıştır.
C) MÖ 1280 Kadeş Antlaşması ile MS 1453 İstanbul'un Fet-
hi arasında zaman farkı 2733 yıldır.
D) Kadeş Antlaşması ile tarihi çağlar başlamıştır.
E) İstanbul'un Fethi XV. ve XVI. yüzyıl arasında gerçekleş-
miştir.

6. Milat MÖ 1280 MÖ 209 Kadeş Mete Han'ın Antlaşması Tahta çıkışı MS 1453 İstanbul'un Fethi MS 1789 Fransız ihtilali Yukarıdaki tarih şeridine bakılarak aşağıdaki değerlen- dirmelerden hangisine ulaşılamaz? A) Fransız ihtilali MS XVIII. yüzyılın II. yarısının son çeyre- ğinde yaşanmıştır. B) Mete Han MÖ III. yüzyılın II. yarısının 4. çeyreğinde tah- ta çıkmıştır. C) MÖ 1280 Kadeş Antlaşması ile MS 1453 İstanbul'un Fet- hi arasında zaman farkı 2733 yıldır. D) Kadeş Antlaşması ile tarihi çağlar başlamıştır. E) İstanbul'un Fethi XV. ve XVI. yüzyıl arasında gerçekleş- miştir.