Soru:

6. N an BO a b y=f(x) Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisine x = a, x = b ve x = c apsisli noktalardan çizilen t

6.
N
an
BO
a
b
y=f(x)
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisine x = a,
x = b ve x = c apsisli noktalardan çizilen teğet doğruları
verilmiştir. Teğet doğrularından bir tanesi, x ekseni ile po-
zitif yönde ß°; diğer ikisi ise negatif yönde aº ve

6. N an BO a b y=f(x) Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisine x = a, x = b ve x = c apsisli noktalardan çizilen teğet doğruları verilmiştir. Teğet doğrularından bir tanesi, x ekseni ile po- zitif yönde ß°; diğer ikisi ise negatif yönde aº ve 0°'lik açı yapıyor. A) f'(a) > f'(c) > f'(b) C) f'(c) > f'(a) > f'(b) a<0<ß olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ- rudur? B) f'(b) > f'(a) > f'(c) D) f'(b) > f'(c) > f'(a) E) f'(a) > f'(b) > f'(c)

Soru Çözümünü Göster