Soru:

6. Osmanlı Devleti'nde özellikle XIX. yüzyıldan itibaren çıkan isyanlarda; I. Osmanlı Devleti'nin çeşitli irk, din ve kültürden

6. Osmanlı Devleti'nde özellikle XIX. yüzyıldan itibaren
çıkan isyanlarda;
I. Osmanlı Devleti'nin çeşitli irk, din ve kültürden unsurla-
ni bünyesinde barındırması,
II. Fransız İhtilali ile gelişen milliyetçi akımların yayılması,
III. Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya karşı ayrılıkçı politikalar
uygulaması
etti-
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II
Cve II
D) II ve III E) I, II ve III
11. SINIF TARİH / TMS / 3
65

6. Osmanlı Devleti'nde özellikle XIX. yüzyıldan itibaren çıkan isyanlarda; I. Osmanlı Devleti'nin çeşitli irk, din ve kültürden unsurla- ni bünyesinde barındırması, II. Fransız İhtilali ile gelişen milliyetçi akımların yayılması, III. Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya karşı ayrılıkçı politikalar uygulaması etti- durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II Cve II D) II ve III E) I, II ve III 11. SINIF TARİH / TMS / 3 65