Soru:

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlıkların hakları aşağı- dakilerden hangisinde ilk kez hukuksal bir nitelik kazanmıştır? A) Yüks

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlıkların hakları aşağı-
dakilerden hangisinde ilk kez hukuksal bir nitelik
kazanmıştır?
A) Yükselme Dönemi
B) Lale Devri
Tanzimat Dönemi
D) I. Meşrutiyet Dönemi
E) II. Meşrutiyet Dönemi

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlıkların hakları aşağı- dakilerden hangisinde ilk kez hukuksal bir nitelik kazanmıştır? A) Yükselme Dönemi B) Lale Devri Tanzimat Dönemi D) I. Meşrutiyet Dönemi E) II. Meşrutiyet Dönemi