Soru:

6. Osmanlı kanunlarında "Saban giren yer mülk olmaz. yek Osmanlı İmpars veren vakıflar kilerden han 4. e ulaş- alâ kul- linde ta

6.
Osmanlı kanunlarında "Saban giren yer mülk olmaz. yek
Osmanlı İmpars
veren vakıflar
kilerden han
4.
e ulaş-
alâ kul-
linde tanımın bulunmasının;
A) Osmanlı
rinde
1. Toprağın gelirlere göre ayrılması,
B) Yerles
Ir?
mas
C) Yol
m
II. Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açılması, +
III. Toprağın kullanım hakkının sadece köylüde kalması
durumlarından hangileriyle örtüştüğü söylenebilir?
Yalnız III
A) Yalnız 1
E)) II ve III
C) I ve III
D) II ve III

6. Osmanlı kanunlarında "Saban giren yer mülk olmaz. yek Osmanlı İmpars veren vakıflar kilerden han 4. e ulaş- alâ kul- linde tanımın bulunmasının; A) Osmanlı rinde 1. Toprağın gelirlere göre ayrılması, B) Yerles Ir? mas C) Yol m II. Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açılması, + III. Toprağın kullanım hakkının sadece köylüde kalması durumlarından hangileriyle örtüştüğü söylenebilir? Yalnız III A) Yalnız 1 E)) II ve III C) I ve III D) II ve III