Soru:

6. Reform, XVI. yüzyılda Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kısım din adamının kiliseye karşı yapmış olduğu dinsel harekettir. Buna g

6.
Reform, XVI. yüzyılda Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kısım din
adamının kiliseye karşı yapmış olduğu dinsel harekettir.
Buna göre, Reform'u hazırlayan koşullar arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A.) Hümanizm sayesinde, Hristiyanlığın kaynaklarına
inilmesi ve serbest düşüncenin yayılması
B) Protestanlık, Calvenizm, Anglikanizm gibi yeni mez-
heplerin ortaya çıkması
Matbaanın yeni fikirleri geniş halk kitlelerine yayma-
SI
L
DS
Kâğıt ve matbaa sayesinde fikirlerin halk arasında
yayılmasının kolaylaşması
E) İncil'in Latinceden yerel dillere çevrilmesi

6. Reform, XVI. yüzyılda Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kısım din adamının kiliseye karşı yapmış olduğu dinsel harekettir. Buna göre, Reform'u hazırlayan koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A.) Hümanizm sayesinde, Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi ve serbest düşüncenin yayılması B) Protestanlık, Calvenizm, Anglikanizm gibi yeni mez- heplerin ortaya çıkması Matbaanın yeni fikirleri geniş halk kitlelerine yayma- SI L DS Kâğıt ve matbaa sayesinde fikirlerin halk arasında yayılmasının kolaylaşması E) İncil'in Latinceden yerel dillere çevrilmesi