Soru:

6. Roma'ya sonradan gelen pleplerin baskısı imparatorluk yasa- larını yazılı hâle getirmişti. On iki taş levhaya basılan yasalar

6.
Roma'ya sonradan gelen pleplerin baskısı imparatorluk yasa-
larını yazılı hâle getirmişti. On iki taş levhaya basılan yasalar
bu sayede herkes tarafından öğrenilecek ve özgür bireylerin
haklarını savunmaları sağlanacaktı. Sonrasında Roma'nın
gelişimiyle beraber yasalar daha da detaylandı. Doğu Roma
Imparatoru Justinianus Dönemi'nde kamu ve özel hukuk ay-
rımı yapılarak Avrupa medeni hukukunun temeli atılmıştır.
Buna göre Orta Çağ hukukuyla ilgili,
1. Roma hukuku, çağdaş Avrupa hukukunun oluşumuna ze-
min hazırladı.
II. On İki Levha Kanunları'nın yazılı hale getirilmesinde plep-
ler etkili olmuştur
III. Roma İmparatorluğu'nda köleler de haklarını savunabilirdi.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Istodir Orta
9.
1. Ka
II. Ing
III. M
IV. Y
V. L
Ort:
kra
ola
ABC
A)
F

6. Roma'ya sonradan gelen pleplerin baskısı imparatorluk yasa- larını yazılı hâle getirmişti. On iki taş levhaya basılan yasalar bu sayede herkes tarafından öğrenilecek ve özgür bireylerin haklarını savunmaları sağlanacaktı. Sonrasında Roma'nın gelişimiyle beraber yasalar daha da detaylandı. Doğu Roma Imparatoru Justinianus Dönemi'nde kamu ve özel hukuk ay- rımı yapılarak Avrupa medeni hukukunun temeli atılmıştır. Buna göre Orta Çağ hukukuyla ilgili, 1. Roma hukuku, çağdaş Avrupa hukukunun oluşumuna ze- min hazırladı. II. On İki Levha Kanunları'nın yazılı hale getirilmesinde plep- ler etkili olmuştur III. Roma İmparatorluğu'nda köleler de haklarını savunabilirdi. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Istodir Orta 9. 1. Ka II. Ing III. M IV. Y V. L Ort: kra ola ABC A) F