Soru:

6. Roma'ya sonradan gelen pleplerin baskısı imparatorluk yasa- larını yazılı hâle getirmişti. On iki taş levhaya basılan yasalar

6.
Roma'ya sonradan gelen pleplerin baskısı imparatorluk yasa-
larını yazılı hâle getirmişti. On iki taş levhaya basılan yasalar
bu sayede herkes tarafından öğrenilecek ve özgür bireylerin
haklarını savunmaları sağlanacaktı. Sonrasında Roma'nın
gelişimiyle

6. Roma'ya sonradan gelen pleplerin baskısı imparatorluk yasa- larını yazılı hâle getirmişti. On iki taş levhaya basılan yasalar bu sayede herkes tarafından öğrenilecek ve özgür bireylerin haklarını savunmaları sağlanacaktı. Sonrasında Roma'nın gelişimiyle beraber yasalar daha da detaylandı. Doğu Roma Imparatoru Justinianus Dönemi'nde kamu ve özel hukuk ay- rımı yapılarak Avrupa medeni hukukunun temeli atılmıştır. Buna göre Orta Çağ hukukuyla ilgili, 1. Roma hukuku, çağdaş Avrupa hukukunun oluşumuna ze- min hazırladı. II. On İki Levha Kanunları'nın yazılı hale getirilmesinde plep- ler etkili olmuştur III. Roma İmparatorluğu'nda köleler de haklarını savunabilirdi. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Istodir Orta 9. 1. Ka II. Ing III. M IV. Y V. L Ort: kra ola ABC A) F

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap